logo TNBSP


TNBSP o. TORUŃ książki
 siedziba oddziału AKTUALNOŚCI HISTORIA CZŁONKOWIE i RADA KONFERENCJA
W TORUNIU
 WARSZTATY PUBLIKACJE STANDARDY WYSTAWY i ZAJĘCIA KONKURS LITERACKI SILVA RERUM GALERIA LINKI KONTAKT

Autorka witryny:
Magdalena Stempska

Konsultacja materiałów: Małgorzata Borcz,
Elżbieta Wiśniewska
PUBLIKACJE 2007


<<< powrót do listy publikacji

"Pracuję aktywnie"- zajęcia z wykorzystaniem Internetu podczas zajęć dydaktycznych.

Internet jest dla ucznia ważnym, często podstawowym źródłem informacji. Można powiedzieć, że współczesna młodzież "siedzi" w sieci. Komputer to dla nich codzienność. Liczą się z tym, co przeczytają w Internecie. Dlatego nauczyciel bibliotekarz może to wykorzystać do promocji czytelnictwa i biblioteki, do zainspirowania młodego człowieka książką. Może uda się trafić do "czytelnika opornego".
Umberto Eco twierdzi, że powinniśmy korzystać z nowoczesnych źródeł informacji, aby dzięki temu "(...) nauczyć naszych bliźnich czytać także książki" i w ten sposób "(...) utrzymywać przy życiu ten niezbędny instrument rozwoju ludzkiego i kulturalnego, jakim jest książka."
Komputer wykorzystywany podczas zajęć jako środek dydaktyczny służy aktywizowaniu uczniów. W zajęciach uczestniczą wszyscy, a nie tylko chętni, wybrani (często stale ci sami). Uczeń współtworzy lekcję, nauczyciel jest tylko przewodnikiem, który wspomaga młodego człowieka w jego rozwoju. Uczeń aktywny - to taki, który sam podejmuje działania, rozwija swoje pomysły. Podczas zajęć z wykorzystaniem Internetu stwarza mu się takie możliwości.
Konfucjusz powiedział:
"Słyszałem i zapomniałem
Widziałem i zapamiętałem.
Zrobiłem i zrozumiałem."
Warto więc organizować uczniom pracę przy komputerze.

Przykładowy scenariusz zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, w czasie których uczniowie aktywnie pracują przy wykorzystaniu Internetu

Temat zajęć: "To warto przeczytać" - reklama książki w Internecie.

Cele główne:

 • promocja czytelnictwa,
 • rozwijanie potrzeb czytelniczych (kulturalnych),
 • kształcenie umiejętności medialnych,
 • kształcenie umiejętności właściwego odbioru treści komunikatów medialnych.
Cele operacyjne:
Uczeń po lekcji:
 • zna różne instytucje wydawnicze i ich oferty oraz adresy niektórych stron internetowych poświęconych książce,
 • wie, jak odnaleźć informacje o nowościach książkowych w Internecie.
Uczeń potrafi:
 • odnaleźć oferty nowości wydawniczych w Internecie,
 • ocenić wybrane propozycje wydawnicze,
 • uzasadnić swoje wybory czytelnicze,
 • odczytać podstawowe informacje o książce,
 • korzystać z różnorodnych informacji w Internecie, umieć je selekcjonować, oceniać,
 • zaprezentować się grupie.
Materiały dydaktyczne: komputery z dostępem do Internetu (min 12 stanowisk na klasę), karty pracy do prezentacji, polecenia, lista z przykładowymi adresami stron WWW związanymi z tematyką książki.
Przebieg zajęć:
 1. Część organizacyjna: podział uczniów na grupy (najwyżej 2-3 osoby) i przydzielenie ich do stanowisk komputerowych. Podziału można dokonać na przykład przez losowanie numerków lub kolejne odliczanie. Uczniowie siadają przy komputerze, który ma taki sam numer, jak przez nich wylosowany.
 2. Wyjaśnienie celu lekcji. Można od razu wyjaśnić temat i cel lekcji lub rozpocząć od cytatu, fragmentu tekstu o czytaniu. Gdy mamy więcej czasu można także zapytać, co ostatnio czytali, skąd czerpią informację o książkach (przy okazji mamy diagnozę czytelniczą) i po takiej swobodnej rozmowie dopiero wyjaśnić temat i cel lekcji.
 3. Rozdanie kart z poleceniami, kart pracy ucznia, listy z przykładowymi adresami WWW oraz wyjaśnienie, co uczniowie mają zrobić. Ważne jest określenie czasu przeznaczonego na pracę.
 4. Praca grup nad:
  - wyszukaniem różnych ofert reklamy książki w Internecie,
  - wyborem książek do prezentacji,
  - przygotowaniem prezentacji.
 5. Prezentacja wszystkich lub wybranych grup. Zwracamy uwagę na to, jaka książka została wybrana, na atrakcyjność przekazu werbalnego i niewerbalnego, komunikatywność. Najlepiej przedstawioną prezentację doceniamy, np. pochwałą.
 6. Zebranie kart pracy od wszystkich grup. Dzięki temu możemy dokonać ewaluacji zajęć.
 7. Podsumowanie. Można zakończyć rozważaniem nad tym, że Internet pomaga nam w wyborze książki oraz zachęcić młodzież do dalszego samodzielnego korzystania ze stron internetowych poświęconych książce.
 8. Ewaluacja. Można wykorzystać techniki aktywne, np. - skala punktowa - skala, na której uczniowie zaznaczają swoją ocenę w punktach: oceń umiejętności zdobyte podczas zajęć w skali 1, 2, 3 itd.
  - "buźki", czyli smily (z ang. uśmiech): symboliczna buźka z wyraźnie zaznaczonym grymasem (uśmiech, obojętność, niezadowolenie).
  - kiedy mamy więcej czasu można wykorzystać technikę zwana "kosz i walizeczka". W polu walizki: treści i umiejętności, które zabiorę ze sobą. W polu kosza: co najchętniej wyrzuciłbym z tej lekcji.
Moje uwagi:
Zajęcia przeznaczone są do realizacji w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej. Jeśli biblioteka nie posiada większej liczby komputerów powinno się je przeprowadzić w pracowni komputerowej. Realizując ten temat zakładam, że uczeń posiada podstawowe umiejętności korzystania z Internetu. Podczas zajęć należy zwrócić uwagę na to, żeby uczniowie słabsi nie byli zdominowani przez komputerowców.
Przykładowy tekst polecenia dla grup uczniów: "Zapoznajcie się z wybranymi stronami WWW, zawierającymi nowości wydawnicze, recenzje, oferty książek. Wybierzcie jedną książkę, którą chcielibyście szczególnie polecić do przeczytania koledze, koleżance. Zaprezentujcie tę książkę jak najlepiej podczas prezentacji".

Cytaty pochodzą z następujących źródeł:
 1. "Czy komputer pożre książkę?". Fragmenty wygłoszonego przez Umberto Eco w PEN-Clubie wykładu: "Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki". "Gazeta Wyborcza" z dn. 24-25.02. 1996 r., s. 8.
 2. Brudnik Edyta, Moszyńska Anna, Owczarska Beata: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce 2000, s. 8. Na podstawie tej książki wykorzystałam też wybrane metody aktywne.

Opracowała Agata Rutkowska
VII Liceum Ogólnokształcące
w Toruniu
Partner serwisu:

BASmebel - meble na wymiar w Toruniu