logo TNBSP


TNBSP o. TORUŃ książki
 siedziba oddziału AKTUALNOŚCI HISTORIA CZŁONKOWIE i RADA KONFERENCJA
W TORUNIU
 WARSZTATY PUBLIKACJE STANDARDY WYSTAWY i ZAJĘCIA KONKURS LITERACKI SILVA RERUM GALERIA LINKI KONTAKT

Autorka witryny:
Magdalena Stempska

Konsultacja materiałów: Małgorzata Borcz,
Elżbieta Wiśniewska
HISTORIA TOWARZYSTWA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY
SZKÓŁ POLSKICH


Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich powstało z inicjatywy członków założycieli, zebranych na konferencji w Sulejówku, w dniu 24 marca 1992 roku. Jego rejestracja odbyła się w dniu 22 września 1992 roku (więcej informacji na temat historii towarzystwa można znaleźć na stronie TNBSP w Warszawie). Toruński oddział TNBSP powstał z inicjatywy nauczycieli-bibliotekarzy Małgorzaty Borcz, Doroty Komendzińskiej i Elżbiety Wiśniewskiej. Grupa założycielska wystąpiła do Prezesa TNBSP Barbary Tomkiewicz z prośbą o wyrażenie zgody na powołanie Oddziału w Toruniu. Po uzyskaniu akceptacji Rady Głównej, na zebraniu w dniu 18 grudnia 2000 roku powołano toruński Oddział towarzystwa z siedzibą w bibliotece Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu. Rejestracji Oddziału dokonano dnia 29 grudnia 2000 roku w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Torunia.

Ramowy program działania na lata 2004-2008

 1. Formowanie i kierowanie pism do władz oświatowych w kwestii właściwego i zgodnego z normami zatrudnienia
  nauczycieli - bibliotekarzy.
 2. Wspieranie inicjatyw nauczycieli-bibliotekarzy w działaniach na rzecz podnoszenia poziomu i warunków pracy w bibliotece.
 3. Uświadomienie roli nauczyciela-bibliotekarza w procesie edukacyjnym dzieci i młodzieży.
 4. Tworzenie programów edukacyjnych.
 5. Organizowanie wyjazdów i wycieczek edukacyjnych.
 6. Udział w ogólnopolskich spotkaniach, seminariach, sesjach organizowanych dla bibliotekarzy.
 7. Organizowanie form doskonalenia zawodowego.
 8. Tworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń miedzy pracownikami bibliotek w regionie.
 9. Wspieranie nauczycieli - bibliotekarzy w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego.
 10. Współpraca z instytucjami oświatowymi.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Rady Oddziału TNBSP w latach 2007-2011>>>

Sprawozdanie z działalności Rady Oddziału TNBSP
w latach 2001-2005 >>>


Szczegółowe sprawozdanie z działalności Rady Oddziału TNBSP
w latach 2001-2005 >>>
Partner serwisu:

BASmebel - meble na wymiar w Toruniu