logo TNBSP


TNBSP o. TORUŃ książki
 siedziba oddziału AKTUALNOŚCI HISTORIA CZŁONKOWIE i RADA KONFERENCJA
W TORUNIU
 WARSZTATY PUBLIKACJE STANDARDY WYSTAWY i ZAJĘCIA KONKURS LITERACKI SILVA RERUM GALERIA LINKI KONTAKT

Autorka witryny:
Magdalena Stempska

Konsultacja materiałów: Małgorzata Borcz,
Elżbieta Wiśniewska
PUBLIKACJE 2007


<<< powrót do listy publikacji

Turniej Wiedzy z Edukacji Czytelniczej i Medialnej dla Szkół Podstawowych - edycja 2007 pod hasłem obchodów Roku Lindego w Toruniu

Zadania konkursowe z odpowiedziami

I. I. Podaj znaczenie terminów. Napisz z jakiego źródła korzystałeś?

1. etymologia
pochodzenie wyrazu; dział językoznawstwa (Słownik języka polskiego, Encyklopedie popularne PWN)

2. językoznawstwo
nauka o języku lub nauka zajmująca się badaniem języków; lingwistyka (Słownik języka polskiego) lub dział nauk humanistycznych, zajmujący się budową, funkcja i rozwojem języka ( Encyklopedie popularne PWN)

3. leksykografia
teoria i technika opracowywania słowników (Słownik języka polskiego), lub opracowywanie słowników, słownikarstwo, dział językoznawstwa zajmujący się gromadzeniem, klasyfikacja i opisem materiałów słownikowych) (Encyklopedie popularne PWN)

4. erudycja
wszechstronna wiedza książkowa lub wszechstronna znajomość jakiegoś przedmiotu lub rozległe wiadomości, gruntowne wykształcenie, wiedza książkowa, oczytanie(Słownik języka polskiego)

5. bibliofil
znawca, zbieracz książek lub miłośnik, znawca, zbieracz książek, zwłaszcza cennych i rzadkich egzemplarzy (Słownik języka polskiego)

Punktacja: 0 - 5pkt (0,5 objaśnienie + 0,5 podanie źródła)

II. II. Odszukaj i udziel odpowiedzi na poniższe pytania. Podaj tytuł pozycji, z której korzystałeś?

1. Ile lat trwała nauka w Toruńskim Gimnazjum Akademickim, gdy Linde był jego uczniem?
10 lat gimnazjum + 2 lata kursów akademickich - razem 12

2. S.B. Linde brał czynny udział w insurekcji kościuszkowskiej. Przeciwko komu było to powstanie i kto był jego naczelnikiem?
Rosji i Prusom. T. Kościuszko

3. S.B. Linde w latach 1795-1803 pracował jako bibliotekarz dla Józefa Maksymiliana Ossolińskigo. W jakich latach żył ten wybitny uczony i mecenas?
1748-1826

4. W dobie Królestwa Kongresowego S.B. Linde działał i pracował w Warszawie. W którym roku zostało utworzone Królestwo i jaką nazwę nadano mu po utracie autonomii?
1815. Kraj Nadwiślański (lub Kraj Przywiślański)

5. Jednym z zaszczytów jakie przyznano S.B. Lindemu to nadanie mu przez Akademię Królewiecką tytułu jego członka. W którym roku powstał uniwersytet w Królewcu?
1544

Źródło:
Encyklopedia popularna PWN lub A-Zetka Encyklopedia PWN


Punktacja: 0-6 (1pkt za każdą pełną odpowiedź + 1pkt dodatkowo za prawidłowe podanie źródła)

III. Odpowiedz na poniższe pytania. Zapisz w jakim źródle znalazłeś te informacje i kto jest ich autorem.

1. Jak naprawdę nazywał się i skąd pochodził ojciec S. B. Lindego?
Jan Jacobson Lindt, Szwed z pochodzenia

2. Do jakich toruńskich szkół uczęszczał S. B. Linde?
Uczęszczał najpierw do Szkoły Nowomiejskiej, potem do Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego (ew. miejscowego gimnazjum)

3. Ile tomów liczył i kiedy został wydany po raz pierwszy "Słownik języka polskiego" S.B. Lindego?
6 tomów wyd. w l. 1807-1814

4. W jaki sposób S. B. Linde został uhonorowany za życia?
- został członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie,
- członkiem Akademii i towarzystw naukowych w Pradze, Petersburgu, Getyndze, Wilnie, Berlinie, Królewcu, Paryżu, Kopenhadze
- został honorowym obywatelem miasta Torunia


5. Co i komu z rodziny Lindego dedykował Fryderyk Chopin?
Fryderyk Chopin dedykował Rondo c-moll opus pierwsze żonie Lindego

Źródło:
Salmonowicz Stanisław, Samuel Bogumił Linde (1771-1847) W: Wybitni ludzie dawnego Torunia. Warszawa 1982. s.153-160


Punktacja: 0-6 (1pkt za każdą pełną odpowiedź + 1pkt dodatkowo za prawidłowe podanie źródła)

IV. Odpowiedz na poniższe pytania, posługując się wyłożonymi pomocami.
A. Zaznacz pisakiem na załączonym planie Torunia następujące ulice i obiekty oraz podpisz odpowiednią cyfrą:
ul. Małe Garbary - I
ul. Królowej Jadwigi - II
ul. Piekary- III
ul. Lindego- IV
pomnik S.B. Lindego (przy ul. Słowackiego)- V

mapka

B. Przy pomocy fragmentu planu Torunia z lat 1816- 1829 oraz innych źródeł odpowiedz na pytania:

1. Co znajdowało się w czasach Lindego na terenie Nowego Arsenału? (Zaułek Prosowy a ul. Dominikańska) Pamiątką po tym obiekcie jest nazwa jednej z tej ulic.
Das Dominikaner Kloster - Klasztor Dominikanów

2. Jak wówczas nazywała się ul. Jęczmienna?
Die Geersten Gasse - uliczka, zaułek Jęczmienia

3. Jak wówczas nazywała się ul. Prosta?
Die Gerechte Straße - ul. Prawa , Sprawiedliwości

4. Jak wówczas nazywała się ul. Browarna?
Die Hunde Gasse - uliczka, zaułek Psów

5. Jak wówczas nazywała się ul. Sukiennicza?
Die Tuchmacher Straße - ul. Sukienników

Zapisz te nazwy w języku niemieckim i postaraj się je przełożyć na język polski.

Punktacja:
A: 0-5pkt (1pkt za pełną poprawną odpowiedź)
B: 0-5pkt (0,5pkt za nazwę niem. + 0,5pkt. za próbę tłumaczenia)

Źródła:
Toruń plus 4: plan miasta. Warszawa 2004
Toruń: plan miasta z 1816-1829 W: Atlas historyczny miast polskich: Toruń. Toruń 1995.
Szkolny słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki. Poznań 2001

V. Z podanych opisów bibliograficznych wybierz te które są opisami książki, artykułu w czasopiśmie, artykułu w książce. W tabelkę wpisz odpowiedni numer pozycji.

1. Błażejewicz, Olena
Samuel Bogumił Linde bibliotekarz i bibliograf. / Olena Błażejewicz. - Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 1975

2.Cichocka, Alicja
Historycy w poszukiwaniu adresu : dwie tablice mają przypominać o miejscu narodzin Honorowego Obywalela Torunia / Alicja Cichocka // Nowości. - 2007, 97, s. 10

3.Frąckowski, Benon
Jak Linde książki smykał / Benon Frąckowski // Ikar. - 2005, Nr 6, s. 6

4. Jędrzyński, Zefiryn
Samuel Bogumił Linde / Zefiryn Jędrzyński //W: Portrety wybitnych postaci Ziemi Bydgoskiej. - Bydgoszcz : Biuro Wystaw Artystycznych, 1967. - s. 41-46

5.Nagroda
Nagroda Miast Partnerskich Torunia i Getyngii im. Samuela Bogumiła Lindego 2001. / [wstęp i oprac. Krzysztof Ćwikliński]. - Toruń : GRAFFITI, 2002

6.Pepłowski, Franciszek
Samuel Bogumił Linde. / Franciszek Pepłowski. - Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne, 1972

7.Ptaszyk, Marian
Linde / Marian Ptaszyk //W: Toruński słownik biograficzny. T.3. - Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2002. - s.138-140

8.Ptaszyk, Marian
Toruński portret Lindego / Marian Ptaszyk. - Toruń, 1985 // Rocznik Toruński. - 1986 , s. 199-202

9.Salmonowicz, Stanisław
Samuel Bogumił Linde (1771-1847) / Stanisław Salmonowicz //W: Wybitni ludzie dawnego Torunia / pod. red. Mariana Biskupa. - Warszawa : PWN, 1982. - s.153-160

10.Samuel
Samuel Bogumił Linde : twórca pierwszego Słownika języka polskigo. . - Toruń : [WBPiKM], 1977


Opis bibliograficzny


Nr pozycji w zestawieniu


książki


1,5,6,10


artykułu w czasopiśmie


2,3,8


artykułu w książce


4,7,9

Punktacja: 0-5pkt (0,5pkt. za każdą prawidłową odp.)

VI. Podane hasła ze "Słownika języka polskiego" S.B. Lindego ułóż w kolejności alfabetycznej. Zapisz je w odpowiedniej kolejności pamiętając o dawnej pisowni.

Odp.


1

Felczer

2

Feler

3

Felpa

4

Filtrować

5

Filunk

6

Flota

7

Foxal

8

Front

9

Frotyer

10

Fryzer

Punktacja: 0 lub 2pkt ( albo dobrze albo źle)

VII. Wyszukaj w Internecie i zapisz odpowiedź.

A. Wymień pięć przykładów miejsc, wydarzeń, obiektów, instytucji w dzisiejszym Toruniu noszących imię S. B. Lindego i uzupełnij załączoną tabelkę


Im. S. B. Lindego

Tytuł artykułu

Adres strony Internetowej

Rok Lindego

 
 

Pomnik

 

 

Tablica I

 

 

Tablica II

 

 

Ulica

 

 

Nagroda Miast Partnerskich Torunia
i Getyngi im.S.B. Lindego

 

 

III LO

 

 

Przykładowe strony:
http://wiadomosci.polska.pl/nauka/article
http://www.torun.pl/index.php?
http://miasto.gazeta.pl/torun/
http://turystyka.wp.pl/artykul
http://www.kujawsko-pomorskie.iap.pl
artykuły, np.: Rok Samuela Bogumiła Lindego
Tablica pamięci Lindego
W Toruniu tablica z okazji urodzin Samuela Lindego

Punktacja: 0-5 (0,5 pkt za każdą pełną odpowiedź i 0,5 pkt. za podanie tytułu i adresu strony internetowej)

B. Wymień przynajmniej pięciu laureatów nagrody im. Lindego i zapisz adres strony internetowej, na której znalazłeś odpowiedź.

2006 - Sławomir Mrożek i Tankred Dorst
2005 - Paweł Huelle i Hans Joachim Schädlich
2004 - prof. Hubert Orłowski i prof. Klaus Zernack
2003 - Włodzimierz Kowalewski i Barbara Köhler
2002 - Andrzej Stasiuk i Friedrich Delius
2001 - Jan Józef Szczepański i Henryk Bereska
2000 - Hanna Krall i Marcel Reich-Ranicki
1999 - Ryszard Kapuściński i Christa Wolf
1998 - Tadeusz Różewicz i Siegfried Lenz
1997 - Zbigniew Herbert i Karl Dedecius
1996 - Wisława Szymborska i Günter Grass


Adres: http://www.torun.pl/?strona=wl_nagr_linde_lau

Punktacja: 0-6 (1pkt za każdą dobrą odpowiedź + 1pkt dodatkowo za podanie strony Internetowej)

Opracowały: Małgorzata Kowalska
Katarzyna Katryńska
Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu
Partner serwisu:

BASmebel - meble na wymiar w Toruniu