logo TNBSP


TNBSP o. TORUŃ książki
 siedziba oddziału AKTUALNOŚCI HISTORIA CZŁONKOWIE i RADA KONFERENCJA
W TORUNIU
 WARSZTATY PUBLIKACJE STANDARDY WYSTAWY i ZAJĘCIA KONKURS LITERACKI SILVA RERUM GALERIA LINKI KONTAKT

Autorka witryny:
Magdalena Stempska

Konsultacja materiałów: Małgorzata Borcz,
Elżbieta Wiśniewska
PUBLIKACJE 2007


<<< powrót do listy publikacji

Koncepcja pracy na stanowisku doradcy metodycznego o specjalności biblioteka szkolna

Przedstawiam koncepcję pracy na stanowisku doradcy metodycznego o specjalności biblioteka szkolna. Opracowałam ją na konkurs ogłoszony przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Odbył się on w maju 2007 roku. Mimo, iż komisja konkursowa wybrała koncepcję innego kandydata, nauczyciele bibliotekarze skupieni wokół Toruńskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich uznali ją za wartą przedstawienia i opublikowania.

Swoją koncepcję buduję na obszarach pracy nauczyciela bibliotekarza - pracy pedagogicznej oraz pracy bibliotekarskiej.

W zakresie pracy pedagogicznej widzę konieczność:
 1. Wspomagania nauczycieli w organizacji zajęć dydaktycznych w oparciu o realizację ścieżki. Chciałabym bazować na najnowszych doświadczeniach pedagogicznych w tej dziedzinie. Bazą - Instytut Pedagogiki UMK.

 2. Wspierania i inicjowania wśród nauczycieli bibliotekarzy różnych form inspiracji czytelniczej poprzez organizację zajęć otwartych, pokazowych. Cennym może okazać się nawiązanie i rozwijanie współpracy w tym zakresie z Książnicą Kopernikańską i jej filiami.

 3. Wspomagania nauczycieli bibliotekarzy w kształtowaniu u uczniów umiejętności zarządzania informacją. Pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów w posługiwaniu się nowoczesnymi mediami.

W zakresie pracy bibliotekarskiej są to następujące zadania:
 1. Pomoc merytoryczna w budowaniu bazy danych - katalogi (kartkowe, elektroniczne), kartoteki, zestawienia tematyczne własnych zasobów. Informacja nt. zmian zasad, norm, instrukcji, tablic Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej obowiązujących w bibliotekarstwie i sposobu ich wprowadzania.

 2. Pomoc merytoryczna w tworzeniu internetowych baz danych na potrzeby szkoły (webteki) oraz szkolnych baz elektronicznych materiałów dydaktycznych (prezentacje tematyczne, konspekty, scenariusze wypracowane przez nauczycieli i uczniów) - poznawanie zasad porządkowania, opracowania, przetwarzania i udostępniania zawartych tam informacji .
  Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku chciałabym korzystać z wiedzy i pomocy fachowców Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.
 3. Zastosowanie w /w narzędzi w edukacji uczniów.

 4. Wsparcie i doradztwo w planowaniu komputeryzacji biblioteki szkolnej.

Najważniejsze problemy doradztwa, wokół których mam zamiar skupić swe działania to:

 1. Zdiagnozowanie potrzeb nauczycieli w sferze pedagogiki oraz w zakresie kształtowania warsztatu nauczyciela bibliotekarza:
  a. budowanie narzędzi diagnozy - np. ankiety, wywiady,
  b. opracowanie wniosków z tych badań,
  c. zastosowanie ich w planie pracy nauczyciela doradcy.

 2. Przygotowanie nauczycieli bibliotekarzy do właściwej diagnozy potrzeb grona pedagogicznego i uczniów ich placówki oraz wynikających z tej diagnozy oczekiwań wobec biblioteki.

 3. Wsparcie dla nauczycieli rozpoczynających pracę na stanowisku nauczyciela bibliotekarza:
  a. wprowadzenie w metodykę pracy z czytelnikiem,
  b. pomoc we wdrażaniu teorii bibliotekoznawczej w praktyczną pracę bibliotekarską,
  c. wskazówki nt. organizacji warsztatu pracy bibliotekarskiej.

 4. Organizowanie i prowadzenie form doskonalących:
  a. szkoleń dla Rad Pedagogicznych - celem szkoleń przykładowo byłyby szeroko pojęte media, ich oddziaływanie na psychikę, rozwój psychiki dziecka.
  b. Doskonalenie liderów specjalizujących się w poszczególnych aspektach pracy biblioteki szkolnej.
  c. Doskonalenie nauczycieli bibliotekarzy - tematyka w zależności od potrzeb.

 5. Prowadzenie i organizowanie form doradczych
  a. konsultacje indywidualne jako najcenniejsza pomoc kierunkowa w miejscu pracy,
  b. konsultacje zbiorowe - np. wypracowywanie narzędzi pracy,
  c. konferencje - przekazywanie informacji nt. tendencji rozwoju pedagogiki, polityki oświatowej, bibliotekarstwa.

Opracowała Małgorzata Kowalska
Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu
Partner serwisu:

BASmebel - meble na wymiar w Toruniu