logo TNBSP


TNBSP o. TORUŃ książki
 siedziba oddziału AKTUALNOŚCI HISTORIA CZŁONKOWIE i RADA KONFERENCJA
W TORUNIU
 WARSZTATY PUBLIKACJE STANDARDY WYSTAWY i ZAJĘCIA KONKURS LITERACKI SILVA RERUM GALERIA LINKI KONTAKT

Autorka witryny:
Magdalena Stempska

Konsultacja materiałów: Małgorzata Borcz,
Elżbieta Wiśniewska
PUBLIKACJE 2005


<<< powrót do listy publikacji

Zestawienie bibliograficzne książek sprzed 1939 r. znajdujących się w bibliotece Zespołu Szkół Nr 3 w Toruniu.

 1. BOGUSZEWSKA Helena: Życie i dzieci.- Warszawa: Polski Komitet Międzynarodowego Kongresu Opieki nad Dzieckiem, 1928.- 88,[1] s., 21 cm

 2. CHODŹKO Ignacy: Boruny.- Wyd. 2.- Warszawa, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Wilno, Zakopane: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1925.- 55 s., 18 cm.- (Bibljoteczka Uniwersytetów Ludowych I Młodzieży Szkolnej, 87) 2 egz.

 3. CHOYNOWSKI Piotr: Pokusa.- Warszawa, Kraków, Lublin, Łódź, Paryż, Poznań, Wilno, Zakopane: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1925.- 22 s., 18 cm.- (Bibljoteczka Uniwersytetów Ludowych I Młodzieży Szkolnej, 233)

 4. KOCHANOWSKI Jan: Treny.- Wyd.9.- Lwów: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1934.- 70, [1] s.,18 cm.- (Bibljoteka Narodowa, Serja I, Nr 1)

 5. KONOPNICKA Marja: Lalki moich dzieci.- Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1930.- 16 s., 18 cm.- (Bibljoteczka Uniwersytetów Ludowych I Młodzieży Szkolnej, 99)

 6. KONOPNICKA Marja: W winiarskim forcie.- Wyd. 6.- Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1932.- 17 s., 18 cm.- (Bibljoteczka Uniwersytetów Ludowych I Młodzieży Szkolnej, 71)

 7. KRASICKI Ignacy: Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki; wstęp i objaśnienia B. Gubrynowicz.- Wyd. 3.- Kraków: Krakowska spółka Wydawnicza, 1929.- 158 s., 18 cm.- (Biblijateka Narodowa, Serja I, Nr 41)

 8. LAGEROF Selma: Królowie Kungachelli.- Warszawa: Wydawnictwo Bibljoteki Dzieł Wyborowych, 1926.- 111s., 17 cm.- (Bibljoteka Dzieł Wyborowych, Rok 3, T.47)

 9. LIGOCKI Edward: Laguna Morta: powieść współczesna. T.1.- Warszawa: Wydawnictwo Bibljoteki Dzieł Wyborowych, 1926.- 155,[1] s., 18 cm.- (Bibljoteka Dzieł Wyborowych, Rok 3, T.7)

 10. LIGOCKI Edward: Laguna Morta: powieść współczesna. T.2.- Warszawa: Wydawnictwo Bibljoteki Dzieł Wyborowych, 1926.- 171,[1] s., 18 cm.- (Bibljoteka Dzieł Wyborowych, Rok 3, T.8)

 11. MEISSNER Janusz: Żwirko i Wigura: załoga RWD.- Wyd. 5.- Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1936.- 63 s., 17 cm.- (Polska i Świat Współczesny, Bibljoteka Młodzieży)

 12. MICKIEWICZ Adam: Dzieła A. Mickiewicza. T.1.- Mikołów: Nakładem i Drukiem Spółki Wydawniczej K. Miarki, 1922.- 224 s., 18 cm.

 13. MICKIEWICZ Adam: Dzieła. T.3.; red. Manfred Kridel; przedmowa Boy-Żeleński.- Wyd. 2.- Warszawa: Bibljoteka Arcydzieł Literatury, 1929.- 312,[4] s., 22 cm.

 14. MICKIEWICZ Adam: Dzieła A. Mickiewicza. T.6.- Mikołów: Nakładem i Drukiem Spółki Wydawniczej K. Miarki, 1921.- 240 s., 18 cm.

 15. MICKIEWICZ Adam: Dzieła A. Mickiewicza. T. 7. - Mikołów: Nakładem i Drukiem Spółki Wydawniczej K. Miarki, 1922.- 240s., 18 cm.

 16. MICKIEWICZ Adam: Liryki.- Wyd.2.- Warszawa, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Wilno, Zakopane: Nakład Gebethnera i Wolffa,1925.- 64 s., 18 cm., (Bibljoteczka Uniwersytetów Ludowych I Młodzieży Szkolnej, 129)

 17. MICKIEWICZ Adam: Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie: Historya szlachecka z r. 1811 i 1812 w dwunastu księgach..- Paryż, Kraków: Księgarnia Luksemburska, Księgarnia G. Gebethnera i Spółki, 1878.- 346,[1] s., 17 cm

 18. ORKAN Władysław: Listy ze wsi. T. 2.- Warszawa, Kraków, Lublin, Łódź, Paryż, Poznań, Wilno, Zakopane: Gebethnera i Spółki, 1927,- 188 [2] s., 19 cm

 19. PIRAMOWICZ Grzegorz: Powinności nauczyciela: mianowicie zaś w szkołach parafjalnych i sposoby ich dopełnienia; obajśnienia W. Osterloff.- Łódź, Warszawa, Poznań, Cieszyn: Księgarnia Ludwika Fiszera, E Wende i S-ka, M. Niemierkiewicz, Księgarnia Stella, 1919,- 152 s., 20 cm

 20. PREVOST Marceli: Historja trzech nocy: powieść; przeł. J. Zydlerowa.- Warszawa: Wydawnictwo Bibljoteki Dzieł Wyborowych, 1926,- 117 s., 17 cm.- (Bibljoteka Dzieł Wyborowych, Rok 3, t.21)

 21. REYMONT Władysław: Tomek Baran.- Wyd. 3.- Warszawa, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Wilno, Zakopane: Gebethner i Wolff, 1925.- 59 s., 18 cm.- (Bibljoteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej, 20) 2 egz.

 22. REYMONT St. Władysław: Nil desperandum: Rok 1795: powieść historyczna.- Warszawa, Lublin, Łódź, Kraków: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1916.- 477 s., 19 cm

 23. REYMONT St. Władysław: W porębie: Przy robocie.- Wyd. 3.- Warszawa, Kraków, Lublin, Łódź, Paryż, Poznań, Wilno, Zakopane: Gebethner i Wolff, 1927.- 28 s., 18 cm.- (Bibljoteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej, 19)

 24. REYMONT St. Władysław: Z ziemi Chełmińskiej: wrażenia i notatki- Wyd. 4.- Warszawa, Kraków, Lublin, Łódź, Paryż, Poznań, Wilno, Zakopane: Gebethner i Wolff, 1927.- 108 s., 18 cm.- (Bibljoteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej, 180)

 25. SIENKIEWICZ Henryk: Bartek zwycięzca.- Wyd. 10.- Warszawa: Gebethner i Wolff, 1931.- 87 s., 18 cm.- (Bibljoteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej, 15)

 26. SIENKIEWICZ Henryk: W pustyni i w puszczy. T.1.- Lwów, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Gebethner i Wolff, 1932,- 248 s., 18 cm.- (Pisma, T.30)

 27. SIENKIEWICZ Henryk: W pustyni i w puszczy. T.2.- Lwów, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Gebethner i Wolff, 1932.- 241 s., 18 cm.- (Pisma, T.31)

 28. SKAŁKOWSKI Adam: Z dziejów insurekcji 1794 r.- Warszawa [i in.]: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1926.- 248,[1] s., 22 cm

 29. SŁOWACKI Juljusz: Liryki.- Warszawa, Lublin, Łódź, Poznań, Kraków: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1920.- 66, [8] s., 18 cm.- (Bibljoteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej, 147)

 30. SŁOWACKI Juljusz: Ojciec zadżumionych. W Szwajcarii.- Wyd. 8.- Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1930.- 45 s., 18 cm.- (Bibljoteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej, 130)

 31. SŁOWACKI Juljusz: Trzy poemata; oprac. J. Maurer.- Wyd. 2.- Kraków: Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1925.- XLIII, 98 s., 18 cm.- (Bibljoteka Narodowa, Serja I, Nr 49)

 32. SZEKSPIR Wiliam: Król Lir: tragedja w 5 aktach; przeł. J. Paszkowski.- Warszawa, Kraków, Lublin, Łódź, Paryż, Poznań, Wilno, Zakopane: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1925.- 110 s., 18 cm.- (Bibljoteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej, 174) 2 egz.

 33. WIENIAWSKI Adam: Ludomir Różycki.- Warszawa: Gebethner i Wolff, 1928.- 59 s., 18 cm.- (Bibljoteka Muzyczna pod Redakcją Mateusza Glińskiego, T.5)

 34. WIERZBIŃSKI M.: Dwa charaktery.- Warszawa: Księgarnia Bibljoteki Dzieł Wyborowych, [1925].- 173,[1] s., 18 cm.- (Bibljoteka Dzieł Wyborowych, Rok 2, T.35)

 35. ŻUŁAWSKI Jerzy: Eros i psyche: powieść sceniczna w siedmiu rozdziałach; z przedmową T. Sinki.- Wyd.5.- Kraków: Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1921,- 215 s., 17 cm

Oprac. Ewa Gołaszewska
ZS Nr 3 w Toruniu
Partner serwisu:

BASmebel - meble na wymiar w Toruniu