logo TNBSP


TNBSP o. TORUŃ książki
 siedziba oddziału AKTUALNOŚCI HISTORIA CZŁONKOWIE i RADA KONFERENCJA
W TORUNIU
 WARSZTATY PUBLIKACJE STANDARDY WYSTAWY i ZAJĘCIA KONKURS LITERACKI SILVA RERUM GALERIA LINKI KONTAKT

Autorka witryny:
Magdalena Stempska

Konsultacja materiałów: Małgorzata Borcz,
Elżbieta Wiśniewska
PUBLIKACJE 2004


<<< powrót do listy publikacji

Poznajemy kartę katalogową i uczymy się korzystać z katalogu alfabetycznego biblioteki

Wprowadzenie do korzystania z katalogów bibliotecznych. Lekcja biblioteczna w klasie IV.

Cele operacyjne na poziomie :


WIADOMOŚCI


UMIEJĘTNOŚCI
(uczeń powinien umieć )

Zapamiętać:
 • skąd i które informacje zostały zaczerpnięte
 • budowa i przeznaczenie katalogu bibliotecznego
 • które elementy karty katalogowej pozwalają odszukać książkę w bibliotece
Rozumieć:
 • znaczenie pojęć : katalog , karta katalogowa , sygnatura
 • rolę katalogu jako źródła informacji o książce
 • co oznaczają symbole w podziale lektury dla dzieci i młodzieży
W sytuacjach typowych:
 • znać podobieństwa i różnice między kartą katalogową a tytułową
 • wykorzystać w praktyce znajomość alfabetu w przypadku korzystania z katalogu kartkowego
 • samodzielnie sprawdzić , czy poszukiwana książka jest w bibliotece
 • zanotować podstawowe dane konieczne przy odszukiwaniu książki i podać je bibliotekarzowi
 • wykorzystać w praktyce program komputerowy MOL
 • katalogi
W sytuacjach problemowych:
 • odszukać odpowiednią lekturę w katalogu innej biblioteki i na półkach księgarni
 • samodzielnie wyszukać książkę na półce w oparciu o podstawowe informacje karty

Przebieg lekcji:


METODY


CZYNNOŚCI
NAUCZYCIELACZYNNOŚCI
UCZNIAPOMOCE


CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA

Organizacja grup. Pogadanka. Podział na grupy. Przywitanie. Wyjaśnienie zasad pracy w grupie. Losowanie kolorowych kartek i zajmowanie stołu oznaczonego danym kolorem. kolorowe kartki

WPROWADZENIE DO TEMATU - PODANIE TEMATU

Pogadanka "Na dzisiejszej lekcji poznacie kartę katalogową i katalog biblioteczny.Co to jest i do czego służy dowiecie się w trakcie dzisiejszych zajęć."
Wiesza temat lekcji.
    Temat lekcji na arkuszu papieru. Taśma klejąca.

PRZYPOMNIENIE WIADOMOŚCI

Rozmowa kierowana Przypomnienie podstawowych części budowy książki.
Wiesza arkusz z napisem "książka".
Odpowiedzi Kartki z nazwami, poszczególnych części książki , pisaki , klej , taśma arkusz z napisem "książka".
Próba połączenia mapy mentalnej i burzy mózgów Rozdaje grupom kartkę z nazwą którejś z części książki:
I gr.- Okładka;
II gr. - Karta katalogowa;
III gr. - Trzon książki.

Poleca dopisać to, co kojarzy się im z daną częścią książki.

Nakleja kartki uczniów wokół napisu KSIĄŻKA
Notują.

Prezentacja wyników pracy grup.
 

OPIS NA KARCIE KATALOGOWEJ

Ćwiczenia analityczne. Rozdanie grupom książek z kartami katalogowymi i arkuszy papieru[ Jakie elementy budowy książki znalazły się na tych kartach? Z których części książki zostały zaczerpnięte?]. Porównują kartę katalogową z książką. Notują spostrzeżenia. Książki (między innymi lektury kl. IV) z kartami katalogowymi papier, pisaki.
Wyjaśnienie nauczyciela. Wyjaśnia, że informacje na tych kartach, które nazywamy kartami katalogowymi sporządzone są wgokreślonych zasad.    
Ćwiczenia analityczne. Rozdaje grupom plansze ze wzorem opisu książki na karcie katalogowej. Poleca porównać wzory kart z tym co zanotowali porównując karty katalogowe z książką. Dzieci porównują swoje no-tatki ze wzorem opisu Duża plansza ze wzorem opisu i mniejsze dla grup.

SYGNATURA

Rozmowa kierowana. Zwraca uwagę na znak sygnatury - gdzie umieszczony jest w książce, gdzie na karcie katalogowej. Podkreśla wagę tej informacji, która mówi o miejscu książki w bibliotece ( na jakiej półce jej szukać). Odczytują na wzorach kart nazwę SYGNATURA i objaśnienie ZNAK MIEJSCA.  
Rozmowa kierowana. Pyta o układ książek na półce w bibliotece.
Uzupełnia:[na oddzielnych półkach stoją lektury dla poszczególnych klas, osobno bajeczki, baśnie itd.]. Odwołuje się do układu książek w bibliotece publicznej (wolny dostęp ) i księgarniach.
Dyskusja w grupie. Odpowiedzi.  
Pokaz, wyjaśnienie nauczyciela Zwraca uwagę na planszę z podziałem literatury dziecięcej i młodzieżowej. Objaśnia znaczenie znaków. Wyjaśnia, że wg takich działów stoją książki na półkach w naszej bibliotece. Półki mają takie znaczki i do nich kieruje właśnie sygnatura.   Plansza z podziałem literatury dziecięcej.

PREZENTACJA KATALOGU (na przykładzie alfabetycznego)

Rozmowa kierowana Wyjmuje szufladkę z katalogu alfabetycznego i zadaje pytanie: [Co to jest?] Próby odpowiedzi.  
Ćwiczenia rozluźnająco-integrujące. Rozdaje grupom puzzle z definicją katalogu bibliotecznego. Układają puzzle, odczytują definicję. Puzzle z definicją katalogu bibliotecznego.
Rozmowa kierowana [Do czego służy?] Odpowiedzi  

UKŁAD KART

Rozmowa kierowana. Rozdaje każdej grupie po jednej szufladce z kat. alfabetycznego. Przeglądają szufladki. Szufladki z katalogiem.
Ćwiczenia analityczne. [Jak ułożone są karty?]
HASŁO AUTORSKIE
Odpowiedzi.  
Rozmowa kierowana. [Co trzeba doskonale znać, by sprawnie posługiwać się tym katalogiem?] Odpowiedzi.  
Ćwiczenia rozluźniająco-integrujące. Rozdaje grupom (losują) koperty z częścią alfabetu i poleca ułożyć litery w kolejności alfabetycznej.
Poleca przypiąć je do steropianu.
Układanie liter.
Przypinanie liter.
Koperty z literkami alfabetu, paski steropianu, pinezki.

WYSZUKIWANIE OPISÓW

Ćwiczenia praktyczne i poszukujące. Poleca odszukać w katalogu kart z identycznymi danymi, co na kartach, które otrzymali wraz z książkami (przynajmniej jeden opis). Odszukują kartę w katalogu i porównują z kartą otrzymaną wcześniej. Katalog alfabetyczny.
Ćwiczenia praktyczne i poszukujące. Rozdaje (dla zdolniejszych) kartki z poleceniem odszukania przynajmniej jednego tytułu książki dane- go autora i zanotowania podstawowych informacji koniecznych do wyszukania książki na półce. Poszukują kart z hasłem danego autora , wybierają jeden tytuł notują główne elementy
- hasło autorskie
- tytuł
- sygnatura
Kartki z polececeniem dla każdej grupy.

PREZENTACJA KATALOGU KOMPUTEROWEGO W SYSTEMIE MOL

Pokaz naucz. Zaprasza poszczególne grupy, które ukończyły poprzednie zadanie do komputera. Pokazuje opcję programu Mol - katalogi - alfabetyczny i prezentuje metody poszukiwań tych samych pozycji.    
Wyjaśnienie naucz. Zwraca uwagę, iż opis książki w programie Mol jest taki sam jak w katalogu kartkowym.    
Ćwiczenia. Poleca uczniom odszukanie w katalogu komputerowym książek ulubionego autora i znalezienie jej na półce. Uczniowie poszukują książek poprzez katalog komputerowy.  

PODSUMOWANIE / UTRWALENIE

Burza mózgów i rozmowa kierowana. Odczytuje głośno pytaniaRozdaje poszczególnym grupom pytanie dla nich.
Poleca odpowiedzieć na nie własnymi słowami.

I gr.: Czy rozumiecie co to jest katalog?
II gr.: Do czego służy katalog i kiedy z niego korzystać?
III gr.: Czy wiecie skąd i jakie informacje zostały zaczerpnięte do opisu na karcie katalogowej?
IV gr.: Czy rozumiecie rolę sygnatury?

Czy wiecie jak ułożone są karty w katalogu?
Dyskusja, ustalenie odpowiedzi.
Prezentacja odpowiedzi.
Słuchanie odpowiedzi i uzupełnianie wypowiedzi kolegów.
Kartki z polceceniami dla grup.

NOTATKA

  Wkleić do zeszytu z języka polskiego w domu.
Temat: Poznajemy kartę katalogową i uczymy się korzystać z katalogu bibliotecznego.

WZÓR OPISU KSIĄŻKI NA KARCIE KATALOGOWEJ

KATALOG BIBLIOTECZNY - Jest to spis książek znajdujących się w bibliotece, opisanych według określonych zasad, ułożony w określonym porządku, ze wskazaniem miejsca książki, w zbiorach.
   

ZAKOŃCZENIE

Pogadanka. Ocenia pracę grup i dziękuje za nią. Zachęca do zaglądania do katalogu w bibliotece publicznej podczas wakacji, a do katalogu w bibliotece szkolnej w nowym roku szkolnym. Porządkują stoliki.
Opuszczają bibliotekę.
 

Opracowała: Katarzyna Katryńska
Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu
Partner serwisu:

BASmebel - meble na wymiar w Toruniu