logo TNBSP


TNBSP o. TORUŃ książki
 siedziba oddziału AKTUALNOŚCI HISTORIA CZŁONKOWIE i RADA KONFERENCJA
W TORUNIU
 WARSZTATY PUBLIKACJE STANDARDY WYSTAWY i ZAJĘCIA KONKURS LITERACKI SILVA RERUM GALERIA LINKI KONTAKT

Autorka witryny:
Magdalena Stempska

Konsultacja materiałów: Małgorzata Borcz,
Elżbieta Wiśniewska




PUBLIKACJE 2004


<<< powrót do listy publikacji

Wanda Szuman - materiały rękopiśmienne przekazane Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.

Spuścizna rękopiśmienna po Wandzie Szuman przekazana została w związku z przejęciem przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w 1996 r. budynku dawnej kliniki, która założona została przez Leona Szumana pod koniec XIX w. Budynek, będący jednocześnie domem rodzinnym Szumanów przekazany został po II wojnie światowej na cele oświatowe. Dla upamiętnienia miejsca, w którym żyła rodzina o głęboko zakorzenionych tradycjach patriotycznych oraz pracy społecznej, w 2000 r. dokonano uroczystego otwarcia Izby Pamięci Rodziny Szumanów a na frontonie budynku odsłonięto tablicę pamiątkową. Materiały rękopiśmienne złożone w mieszkaniu Wandy Szuman przekazane zostały szkole przez jej rodzinę i wzbogacone o nowy zbiór pamiątek.

I. MATERIAŁY BIOGRAFICZNE

 1. Pol. 27 czerwca 1912. Masz. ,Rps. 34,5 x 21 cm. k.2
  Świadectwo dojrzałości Wandy Szuman wydane przez Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie Sebaldy Münnichowej w Krakowie.
  Defekt: Rękopis uszkodzony, przedarty w połowie.

 2. Pol. 1947. 29,5 x 21 cm. k.1
  Poświadczenie o uzyskaniu przez Wandę Szuman dyplomu ukończenia dwuletniego Studium Pedagogicznego w Państwowym Instytucie Pedagogicznym w Warszawie w roku 1925.

 3. Pol. 17 grudnia 1957. Odpis. 29,5 x 21 cm . k.1
  Oświadczenie Elżbiety z Ziółkowskich Młynarczyk z 1952 r. o pracy Wandy Szuman na stanowisku nauczycielki i kierowniczki kursów tajnej nauki języka polskiego w okresie od 1910 - 1920 wydane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy.

 4. Pol. 17 grudnia 1957. Odpis. 29,5 x 21 cm. k.1
  Oświadczenie Kazimierza Buntkowskiego z 1952 roku o pracy Wandy Szuman na stanowisku nauczycielki i organizatorki tajnych kompletów języka polskiego w Toruniu w latach 1914-1920 oraz przewodniczącej Komisji Szkolnej na Rejencję Kwidzyńską w 1919 r. wydane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy.

 5. Pol. 30 maja 1947. 28,5 x 21 cm.k.1
  Zaświadczenie o pracy Wandy Szuman w Polskim Komitecie Opiekuńczym w Radomiu wydane przez Sąd Grodzki w Radomiu.
  Defekt: Zniszczone brzegi karty.

 6. Pol. 16 luty 1948. Masz. 29,5 x 21 cm .k.3
  Zaświadczenie o pracy Wandy Szuman w latach 1942 - 1945 w Polskim Komitecie Opiekuńczym Radom - Miasto i Radom - Powiat w charakterze kierowniczki referatu opieki nad dziećmi i referatu opieki nad więźniami i ich rodzinami. Zaświadczenie wydane przez Adama Walkowiaka dyrektora Polskiego Komitetu Opiekuńczego Radom - Miasto i Radom - Powiat.

  6/A.    Pol. 1949. Odpis. 29,5 x 20,5 cm. k.3
  Zaświadczenie o pracy Wandy Szuman w latach 1942 - 1945 w Polskim Komitecie Opiekuńczym Radom - Miasto i Radom - Powiat w charakterze kierowniczki referatu opieki nad dziećmi i referatu opieki nad więźniami oraz ich rodzinami. Zaświadczenie wydane przez Adama Walkowiaka dyrektora Polskiego Komitetu Opiekuńczego Radom - Miasto i Radom - Powiat.
  Defekt: Zniszczone brzegi karty.

 7. Pol. 8 sierpnia 1947. 15 x 21 cm . k.1
  Zaświadczenie o bezpłatnym urlopie udzielonym Wandzie Szuman przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego celem prowadzenia Prywatnego Katolickiego Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli w Poznaniu od 1 września 1933 do 1 września 1939 wydane przez Kancelarię Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego.

 8. Pol. 22 września 1937. Odpis. 21 x 15 cm. k.1
  Powiadomienie o wyrażeniu zgody przez Jego Eminencję ks. prymasa, arcybiskupa poznańskiego na objęcie przez Wandę Szuman wykładów pedagogiki zakładowej w Wyższym Katolickim Studium Społecznym w Poznaniu oraz o zatwierdzeniu jej kandydatury przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Odpis wydany przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy.

 9. Pol., niem. 4 grudnia 1944 . 21 x 15 cm. k.1
  Podziękowanie za owocną pracę w charakterze kierowniczki referatu Działu Opieki nad Dzieckiem Powiatu przesłane Wandzie Szuman przez Polski Komitet Opiekuńczy Radom - Powiat.

 10. Pol. 30 stycznia 1970. 36 x 25 cm. k.1
  Dyplom Wandy Szuman za pracę społeczną w Sekcji Emerytów Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
  Defekt: Rękopis uszkodzony, przedarty w połowie.
  Zdobienie: Druk ozdobny, wypukły złoty. Inicjał na zielonym tle. U dołu karty ornament.

 11. Pol. lata.80 - te XX w. Rps. 29,5 x 21 cm. k.3
  Spis odznaczeń Wandy Szuman.
  Defekt: Zniszczone brzegi 2 kart.


  Autożyciorysy

 12. Pol. 2 poł. XX w. Rps. 21 x 15 cm. k.2
  Autożyciorys Wandy Szuman. Notatki do II wojny światowej.

 13. Pol. 17 marca 1974. Rps. 30 x 20,5 cm. k.4
  Autożyciorys Wandy Szuman.

 14. Pol. ok. 1958. Masz. 30 x 21 cm. 2 egz. k.10
  Autożyciorys Wandy Szuman. Autożyciorys Wandy Szuman w formie kwestionariusza.

 15. Pol. ok. 1977. Rps. 34 x 24 cm. k.1
  Autożyciorys Wandy Szuman w formie kwestionariusza.
  Defekt: Rękopis przedarty w połowie.

 16. Pol. 18 kwietnia 1945. Rps. 29,5 x 20,5 cm. k.1
  Przebieg pracy zawodowej i społecznej Wandy Szuman. Na końcu tekstu podpis Wandy Szuman.
  Defekt: Uszkodzone brzegi karty.

 17. Pol. XX w. Masz. 29,5 x 21 cm. k.4
  Sprawozdanie Wandy Szuman z pracy instruktorskiej.


  Referaty, prace dyplomowe, artykuły, informacje biograficzne, wspomnienia

 18. 19. Pol. 1990. Masz. 29,5 x 21 cm. k.7
  Referat Cecylii Iwaniszewskiej pt. "Duchowość Wandy Szuman" wygłoszony na spotkaniu poświęconym Wandzie Szuman dnia 30 maja 1990 r. w Książnicy Miejskiej w Toruniu.

 19. Pol. 1996. Masz. 29,5 x 21 cm. k.5
  Referat Cecylii Iwaniszewskiej pt. "Wielka osobowość Wandy Szuman" wygłoszony na uroczystości nadania imienia Wandy Szuman Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w dniu 23 czerwca 1996 r.

 20. Pol. 1986. Masz. 29,5 x 21 cm. k.1
  Konspekt pracy dyplomowej Marii Zięciny - Banek o życiu i działalności Wandy Szuman.

 21. Pol. 1986. Masz. 29,5 x 21 cm. k.62
  Praca dyplomowa Marii Zięciny - Banek pt. " O Wandzie Szuman - Osobie i dziele". Praca powstała w Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
  Defekt : Praca niekompletna (objętość tekstu 150 str.)

  21/A.   Pol. 1986. Rps.; Masz. 29,5 x 21 cm. k.57
  Praca dyplomowa Marii Zięciny - Banek pt. "O Wandzie Szuman - Osobie i dziele".
  Defekt: Praca niekompletna.

 22. Pol. 1983. Masz. 29,5 x 21 cm. k.6
  Artykuł Lecha Scibora - Rylskiego o Wandzie Szuman pt. "Obudzeni z letargu".

 23. Pol. 1970. Rps. 29,5 x 21 cm. k.5
  Praca Wandy Szuman w dziedzinie społecznej. Materiały zebrane przez Kazimierę Bieńkowską.

  23/A.   Pol. 1970. Masz. 29,5 x 21 cm. 2 egz. k.6
  Praca Wandy Szuman w dziedzinie społecznej. Materiały zebrane przez Kazimierę Bieńkowską przekazane Wandzie Szuman w 80 - tą rocznicę urodzin.

 24. Pol. 1970. Rps.; Masz. 10 x 16 cm
  Pamiętnik przekazany Wandzie Szuman w 80 - tą rocznicę urodzin, zawierający materiały biograficzne zebrane przez Kazimierę Bieńkowską oraz życzenia przekazane w związku z 80 - tą rocznicą urodzin.

 25. Pol. 1986. Masz. 29,5 x 21 cm. 5 egz. k.10
  Kwestionariusz biograficzny Wandy Szuman dla Kapituły Orderu Uśmiechu.

 26. Pol. 1990. Masz. 29,5 x 21 cm. 3 egz. k.6
  Biografia Wandy Szuman w układzie chronologiczno - rzeczowym.

 27. Pol. I poł. XX w. Rps. 29 x 20,5 cm. k.1
  Informacja biograficzna Heleny Piskorskiej o Wandzie Szuman.
  Defekt: Zniszczone brzegi, karta przedarta w połowie.

 28. Pol. 2. sierpnia 1990. Masz. 29,5 x 21 cm. k.1
  Wspomnienia Andrzeja Rusockiego o Wandzie Szuman.

 29. Pol. 2 poł. XX w. Masz. 29 x 20,5 cm. k.4
  Informacja biograficzna o Wandzie Szuman sporządzona przez Władysława Domańskiego.
  Defekt: Praca niekompletna.

 30. Pol. 1980. Rps. 29,5 x 21 cm. k.1
  Artykuł Czesława Kossakowskiego - W 90-tą rocznicę urodzin Wandy Szuman.

 31. Pol. 2 poł. XX w. Rps. 29,5 x 21 cm. k.14
  Informacje biograficzne o Wandzie Szuman.

 32. Pol. 1990. Masz. 29,5 x 21 cm. k.1
  Stulecie urodzin zasłużonej Torunianki. Informacje biograficzne o Wandzie Szuman.

 33. Pol. 2 poł. XX w. Rps 20,5 x 13,5 cm. k. 35
  Referat z okazji odznaczenia Wandy Szuman Orderem Papieskim.

 34. Pol. 2 poł. XX w. Rps. 21 x 14,5 cm. k.7
  Wanda Szuman i Helena Czerwińska - warszawski okres działalności w latach 20-tych.

 35. Pol. Lata 80-te XX w. Rps. 21,5 x 15 cm. k.5
  Zapiski testamentowe Wandy Szuman.

II. DZIAŁALNOŚĆ

  Referaty, artykuły, sprawozdania, protokoły badań, notatki

 1. Pol. poł. XX w. Masz. 29,5 x 21 cm. k.4
  Referat Wandy Szuman pt. "Uaktywnianie upośledzonej motoryki drogą bodźców psychicznych".

 2. Pol. XX w. Masz. 29,5 x 21 cm. k.21
  Referat Wandy Szuman pt. "Psychoterapia podtrzymująca dzieci z upośledzoną motoryką".

 3. Pol. 2 poł. XX w. Masz. 29,5 x 21 cm. k.8
  Referat Wandy Szuman pt. "Przeciwdziałanie ruchom zastępczym u kalek i chorych".

 4. Pol. 2 poł. XX w. Masz. 29,5 x 21 cm. k.1
  Tezy do referatu Wandy Szuman pt."Uaktywnianie zesztywniałych mięśni i stawów u niepełnosprawnych".
  Defekt: Zniszczone brzegi karty.

 5. Pol. 1955. Masz. 30 x 21 cm. k.10
  Referat Wandy Szuman pt. "Parafia a dzieci upośledzone".
  Defekt: Zniszczone brzegi kart.

 6. Pol. 2 poł. XX w. Masz. 29,5 x 21cm. k.7
  Referat Wandy Szuman pt. "Dostępność rysunku dla niewidomych".

 7. Pol. lata. 70-te XX w. Masz. 30 x 21 cm. k.8
  Referat Wandy Szuman pt. "Zajęcia plastyczne".

 8. Pol. 2 poł. XX w. Masz. 29,5 x 21 cm. k.12
  Referat Wandy Szuman pt."Wpływ lekarza okulisty na przygotowanie chorego do życia po utracie wzroku".
  Defekt: 12 karta - zniszczona.

 9. Pol. XX w. Masz. 29,5 x 21 cm. k.3
  Referat Wandy Szuman pt. "Kto na Pomorzu uczył dzieci polskiego języka ojczystego".

 10. Pol. XX w. Masz. 29 x 21 cm. k.7
  Referat Wandy Szuman pt. "Walka o mowę polską na Pomorzu w czasie zaboru pruskiego".

 11. Pol. XX w. Masz. Odbitka. 30 x 21 cm. k.9
  Artykuł Wandy Szuman pt. "Zakłady dla sierot w Miejscu Piastowem". Odbitka z "Opieki nad Dzieckiem".Rok. V. Zeszyt 6 - 1927.

 12. Pol. 1976. Rps. 29,5 x 21 cm. k.3
  Sprzeciw Wandy Szuman wyrażony w związku z artykułem zamieszczonym w piśmie "Magazyn-Pomorze-Fakty i Myśli".

 13. Pol. 2 poł. XX w. Masz. 29,5 x 21 cm. 2 egz. k.2
  Streszczenie artykułu Wandy Szuman pt. "Wychowanie dzieci w rodzinie, a poza rodziną" sporządzony przez Zofię Nalewajską.

 14. Pol. lata 60 - te XX w. Masz. 29,5 x 21 cm. k. 1
  Sprawozdanie Wandy Szuman z prac propagandowych dotyczących niewidomych i niedowidzących w związku z Międzynarodowym Rokiem Walki ze Ślepotą.

 15. Pol. 1957. Rps. 30 x 21 cm. k.6
  Protokoły badań nad zabawowymi formami rysunku przeprowadzonymi przez Wandę Szuman w Państwowym Zakładzie Dzieci Niewidomych w Bydgoszczy.

 16. Pol. 1957. Rps. 29,5 x 21 cm. k.5
  Notatki Wandy Szuman z rozmów przeprowadzonych z Krzysztofem Gawlikiem oraz z p. G. Nowakową - kierowniczką Internatu Państwowego Zakładu Dzieci Niewidomych w Bydgoszczy.
  Defekt: Zniszczone brzegi kart.

 17. Pol. 1965. Masz.; Rps. 29,5 x 21 cm. zeszyt 1
  Spis wdów po zamordowanych nauczycielach w województwie bydgoskim.

 18. Pol. 1965. Masz.; Rps. 29,5 x 21 cm. zeszyt 1
  Zestawienie statystyczne dotyczące wdów po zamordowanych nauczycielach oraz zmarłych w obozach koncentracyjnych i innych miejscach kaźni.

  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

 19. Pol. 22 kwietnia.1974. Masz. 20 x 14,5 cm. k.6.s.12
  Statut Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

 20. Pol. 2 poł. XX w. Masz. 29,5 x 21 cm. k.1
  Projekt zmian w Statucie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

 21. Pol. 1976. Masz. 30 x 21 cm. k.6.s.9
  "Z życia TWK" Nr 1 - Biuletyn informacyjny wydany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

 22. Pol. lata 60-te XX w. Masz. 29,5 x 21 cm. k.1
  Spis dzieci niewidomych i niedowidzących z Okręgu Szkolnego Gdańskiego.

 23. Pol. lata 60-te XX w. Masz.; Rps. 29,5 x 21 cm. k.2
  Projekt programu zjazdu rodziców dzieci niewidomych.

 24. Pol. 2 poł. XX w. Masz. 30 x 21 cm. k.2
  Pismo Zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem pt. "Wielu jest inwalidów i duże są ich potrzeby"- informacje o skali problemu osób niepełnosprawnych w Polsce.

 25. Pol. 1977. Masz. 21 x 15 cm. k.2.s.4
  Informacja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem o organizowanej wystawie pt. "Inwalidzi są wśród nas".

 26. Pol. 1979. Masz. 29,5 x 21 cm. k.2
  Wykaz członków Zarządu Toruńskiego Oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem.

  Materiały dotyczące niepełnosprawnych

 27. Pol. 1 października 1972. Masz. 29,5 x 21 cm. k.4
  Artykuł W. Borowskiej - Nowak pt. "Józef Reult (1907 - 1972)".

 28. Pol. 2 poł. XX w. Masz.; Rps.
  Opisy osób niepełnosprawnych: Budzyń - Nowakowa, Michalski, Omelczuk, Orłowski, Panasewicz, Sikora, Siudak.
  Różne.

 29. Pol. XX w. Rps. 29,5 x 20,5 cm. k.3
  Charakterystyki osób niepełnosprawnych-wypracowania uczniów.

 30. Pol. XX w. Rps. 21 x 14,5 cm. k.5
  Ćwiczenia w pisaniu osób niepełnosprawnych.

 31. Pol. 2 poł. XX w. Masz. 29,5 x 21 cm
  Fragmenty książki Jo Hansa Rösler'a pt "Mitleid verbeten" -z opisów podróży do artystów malujących ustami lub nogami.

 32. Pol. lata 80-te XX w. Masz. 30 x 21 cm. k.11
  Praca Sylwestra Nowaka pt. "Dziecko niepełnosprawne objęte nauczaniem indywidualnym (studium przypadku)".
  Defekt: Brak stron - 2,3.

 33. Pol. 2 poł. XX w. Masz. 30 x 21 cm. k.1
  Konkurs błyskawiczny pt. "Co wiesz o niewidomych?"

 34. Czes., franc., hol., niem. lata 70-te XX w. Rps. 29,5 x 20,5 cm. k.1
  Literatura w obcych językach dotycząca niepełnosprawnych.

 35. Pol., franc. XX w. Rps. 30 x 21 cm. k.4
  Spis literatury na temat dzieci osieroconych.

 36. Pol. XX w. Rps. 30 x 21 cm. k.17
  Wanda Szuman-Rysowane wierszyki.

  36/A.   Pol. XX w. Masz. 30 x 21 cm. k.10
  Wanda Szuman- Rysowane wierszyki.

  36/B.   Pol. XX w. Masz. 21 x 15 cm. k.17
  Wanda Szuman-Rysowane wierszyki.

 37. Pol. XX w. Rps. 21 x 14,5 cm. zeszyt 1
  Wierszyki dla dzieci.

 38. Pol. XX w. Rps. 19,5 x 15,5 cm. zeszyt 1
  Notatnik Wandy Szuman-wiersze, piosenki, przepisy kulinarne.

  Wykazy publikacji i eksponatów przekazanych bibliotekom i instytucjom

 39. Pol. 1975. Masz. 29,5 x 21 cm. k.1
  Spis książek - propozycji do przekazania Zakładowi dla Niewidomych w Laskach.

 40. Pol. 6 stycznia1978. Masz. 29,5 x 21 cm. 3 egz. k.3
  Wykaz publikacji Wandy Szuman, które znajdują się w Książnicy Miejskiej oraz w Głównej Bibliotece UMK w Toruniu - stan na styczeń 1978.

 41. Pol. ok. 1984. Masz. 29,5 x 20 cm. k.3
  Spis eksponatów przekazanych przez Wandę Szuman Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Książnicy Miejskiej w Toruniu w czerwcu 1984 r.

  Uroczystości i sesje poświęcone Wandzie Szuman, listy zaproszonych na uroczystości

 42. Pol. 1986. Masz. 29,5 x 21 cm. k.2
  Lista zaproszonych na uroczystość wręczenia Wandzie Szuman Orderu Papieskiego - 11.09.1986 r.

 43. Pol. 1990. Masz. 29,5 x 21 cm. k.4
  Lista zaproszonych na Mszę św. w setną rocznicę urodzin Wandy Szuman - 3 kwietnia 1990 r.

 44. Pol. 1990. Masz. 30 x 21 cm. k.1
  Lista członków Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu. Zaproszenia na setną rocznicę urodzin Wandy Szuman - 3.IV.1990 r.

 45. Pol. XX w. Rps. 29,5 x 20,5 cm. k.23
  Materiały różne związane z działalnością Wandy Szuman.

III. MATERIAŁY RODZINNE

  Rodzina Szumanów

 1. Pol. XX w. Masz. 29,5 x 21 cm. k.6
  Genealogia rodziny Szumanów.

 2. Pol. XX w. Rps. 29,5 x 42 cm. k.1
  Rodzina dra Leona Szumana w Toruniu. Dzieci i wnuki.
  Papier milimetrowy.

 3. Pol. XX w. Masz. Odpis. 29,5 x 21 cm. k.2
  Poświadczenie narodowości przez Michała Maurycego Szumana synowi Norbertowi, sporządzone we Władysławowie, dnia 31 stycznia 1861 r.

 4. Pol. lata 70-te. Rps. 14,5 x 10,5 cm. k.1
  Informacja o Apolonii z Szumanów Mateckiej.

 5. Pol. XX w. Rps. 29,5 x 21 cm. k.1
  Informacja o Maurycym Szumanie, młodszym bracie Leona Szumana.

 6. Pol. XX w. Masz. 29,5 x 21 cm. k.1
  Archiwum rodzinne Szumanów. Podział materiału archiwalnego.
  Defekt: zniszczone brzegi karty.

  Leon Szuman

 7. Pol. 1952. Masz. 30 x 21 cm.k.2
  Referat B. Osmólskiej - Piskorskiej pt. "Szuman Leon Stanisław, dr medycyny".

 8. Pol. 1979. Masz. , Odpis. 30 x 21 cm.k.1
  Artykuł Waldemara Jędrzejczyka pt. "100 lat toruńskiej chirurgii" zamieszczony w "Polskim Przeglądzie Chirurgicznym",1979.

 9. Pol. poł. XX w. Rps. , Odpis. 30 x 21 cm. k.1
  Poświadczenie o pracy dra Leona Szumana z dnia 24.II.1920 r. wydane przez lekarza naczelnego Szpitala VIII Garnizonu Poznańskiego dra Nowakowskiego.
  Odpis własny Wandy Szuman.

 10. Pol. poł. XX w. Masz. , Odpis. 29,5 x 21 cm. k.1
  Komunikat o założeniu w Warszawie Akademii Nauk Lekarskich, zamieszczony w "Słowie Pomorskim" R. I nr 6 z 9.I.1921 r.

 11. Pol. 1972. Rps. , Kopia 30 x 21 cm. k.2
  Artykuł Krystyny Mazurkiewicz o Leonie Szumanie zamieszczony w "Gazecie Wielkopolskiej" nr 66 z 1.VI.1972 r.

 12. Pol. 21.IX.1957. Masz. 30 x 20,5 cm. k.1
  Spis pamiątek po dr Leonie Szumanie, przekazanych do działu Historii Medycyny Akademii Medycznej w Warszawie.

 13. Pol. poł. XX w. Rps. 29,5 x 21 cm. k.3
  Wanda Szuman o Ojcu.

 14. Pol. 1952. Rps. 29,5 x 21 cm. k.2
  Wspomnienia Jerzego Szumana o Ojcu.

 15. Pol. 8. luty 1966. Rps. 29,5 x 21 cm. k.1
  Wypowiedź Zofii Iwanow z domu Ziółkowskiej o Leone Szumanie.

 16. Pol. poł. XX w. Rps. 7,5 x 21 cm. k.2
  Wypowiedź Heleny Piskorskiej o Leone Szumanie.

 17. Pol. pocz. XX w. Masz. , Kopia. 30 x 21 cm.k.1
  Wypowiedź Romany Pachuckiej o Leonie Szumanie, drukowana w "Pamiętnikach Ossolineum", 1886 - 1914, s.37.

 18. Pol. 1966. Masz. 30 x 21 cm.k.1
  Wypowiedź Franciszki Rzecznikowskiej o Leonie Szumanie.

 19. Pol. 1952. Masz. 30 x 21 cm.k.1
  Wypowiedź Marii Szwabowej o Leone Szumanie.

 20. Pol., niem., 1967. Masz. 30 x 21 cm.k.1
  Wypowiedź Jadwigi z domu Czarneckiej Węglarzowej o Leonie Szumanie.

 21. Pol. 1985. Masz. , Odpis. 29,5 x 21 cm. k.1
  Informacja o żonach Leona Szumana Eugenii i Emilii pochodząca z książki ks. Jana Sajewicza pt. "Głos mają sieroty" wyd. w Londynie w 1985.

 22. Pol. 2 poł. XX w. Masz. 30 x 21 cm. k.2
  Wypowiedź A. Mellinowej z Kuczwał na temat domu rodziny Szumanów.

 23. Pol. 1952. Masz. 30 x 21 cm. k.1
  Wypowiedź Anny Piaseckiej na temat domu rodziny Szumanów.

 24. Pol. XX w. Masz. 30 x 21 cm. k.1
  Leon Szuman-notatki biograficzne niekompletne.

  Henryk Szuman

 25. Pol. 1977. Masz. , Kopia. 30 x 21 cm. k.82
  Piotr Neumann -"Ks. Henryk Szuman 1882-1939 Opracowanie archiwalne materiałów biograficznych" - praca dyplomowa napisana pod kierunkiem ks. prof. dra Edmunda Piszcza. w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie
  Defekt: Brak stron 2,8,15-17,78.

 26. Pol. 22 stycznia 1930. Masz., Kopia 18 x 22 cm.k.1
  Poświadczenie podpisane przez ks. Henryka Szumana o przyjęciu wiary katolickiej przez Agnieszkę Sadowską, córkę prawosławnych dnia 15.07.1923 r. w Ostrowitem koło Golubia w powiecie wąbrzeskim.

 27. Pol. lata 80-te XX w. Rps. , Odpis. 17,5 x 16 cm.k.1
  Napis na pomniku ośmiu pomordowanych w Fordonie w dniu 2.X.1939 r.

 28. Pol. 12.IX.1987. Rps. , Odpis. 29,5 x 21 cm.k.1
  Napis na tablicy kościoła w Starogardzie Gdańskim dotyczący ks. Henryka Szumana.

 29. Pol. 24. luty 1953. Masz. 30 x 21 cm. k.4
  Ksiądz Aleksander Koźniak - "Krótkie wspomnienie o śp. ks. prałacie Henryku Szumanie, proboszczu i dziekanie starogardzkim." U dołu pierwszej strony odręcznie napisana informacja "Wychowanek ks Henryka Szumana umarł 15.I.85".

 30. Pol. 1953. Masz. , Odpis. 30 x 20,5 cm. k.1
  "Oddał życie za Wiarę i Ojczyzną. Ze wspomnień ks. A.K"- informacja biograficzna o Henryku Szumanie. Odpisu dokonał Stefan Kozłowski.

 31. Pol. styczeń 1968. Masz., Odpis. 29,5 x 21 cm.k.3
  Wacław Szumiate - "Ze wspomnień o śp. ks. prałacie Henryku Szumanie".
  Defekt: Zniszczone brzegi kart.

 32. Pol. XX w. Rps. k.9
  Henryk Szuman-notatki biograficzne.

  Stefan Szuman

 33. Pol. 1989. Masz. 29,5 x 21 cm. k.17
  Praca Krystyny Ostrowskiej pt. "Stefan Szuman - w setną rocznicę urodzin: prekursor psychologii humanistycznej w Polsce".

 34. Pol. lata 70-te. Masz. 30 x 20,5 cm.k.2
  Praca Marii Przetacznikowej pt. "Życie i twórczość Stefana Szumana".

 35. Pol. lata 70-te. Rps. 29,5 x 21 cm. k.3
  Wanda Szuman - "Kilka szczegółów o Stefanie Szumanie".

  35/A.   Pol. lata 70-te. Masz. 29,5 x 21 cm. k.3
  Wanda Szuman - "Kilka szczegółów o Stefanie Szumanie".

 36. Pol. poł. XX w. Rps. 29,5 x 21 cm. k.2
  "Profesor dr Stefan Bolesław Szuman", notatka biograficzna. Bez podpisu autora.

 37. Pol. lata 70-te XX w. Rps. 29,5 x 21 cm. k.1
  Spis publikacji Stefana Szumana.

 38. Pol. XX w. Masz. 30 x 21 cm. 2 egz. k.6
  Stefan Szuman-"Uroda starości", fragment pracy pt. "O sztuce i wychowaniu estetycznym".

 39. Pol. 1982. Masz. 30 x 21 cm. k.19
  Prace związane z działalnością naukową Stefana Szumana.

 40. Pol. 1972. Rps. 29 x 35 cm. k.1
  Projekt nekrologu sporzadzony w związku ze śmiercią Stefana Szumana. Kalka kreślarska.

  Jerzy Szuman

 41. Pol. 5 lipca 1982. Masz. 29,5 x 21 cm.k.1
  Artykuł Władysława Domańskiego pt."Z żałobnej karty-prof. dr Jerzy Szuman", zamieszczony w "Ilustrowanym Kurierze Polskim".

 42. Pol. Lata 80-te XX w. Rps. 25,5 x 23,5 cm. k.1
  Szkice nagrobku Jerzego Szumana.
  Kalka kreślarska.

 43. Pol. XX w. Masz.; Rps. Zeszyt 1 + k.16
  Akta domu przy ulicy Szumana 2.

IV. KORESPONDENCJA

  Korespondencja służbowa

 1. Pol. 9 marca 1975. Masz. k.1
  Apostolstwo chorych do Wandy Szuman.

 2. Ang., franc. 1935. Masz. k.1
  Association Internationale pour La Protection de l'Enfance do Wandy Szuman.

 3. Ang., pol. 3 września 1935. k.3
  Departament d/s. Dzieci Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Londynie do Wandy Szuman.

 4. Pol. 1978. Masz. k.1
  "Dessa" Dzieła Sztuki i Antyki Przedsiębiorstwo Państwowe Oddział w Gdyni do Wandy Szuman.

 5. Pol. 19 kwietnia 1946. Masz. k.1
  Drukarnia Św. Wojciecha w Poznaniu do Wandy Szuman.
  Defekt: Druk przedarty w połowie.

 6. Pol. 9 marca 1975. Masz. k.1
  Duszpasterstwo Młodzieży w Poznaniu do Wandy Szuman.

 7. Franc. 1935. Masz. k.1
  Institut des Sciences de L'Edukation ( Genewa) do Wandy Szuman.

 8. Pol.. 13 sierpnia 1979. Masz. k.1
  Instytut Wydawniczy " Nasza Księgarnia" do Wandy Szuman.

 9. Pol. 15 listopada 1988. Masz. k.1
  Komitet Obchodów 100-lecia Urodzin Marii Grzegorzewskiej ( Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) do Wandy Szuman.

 10. Pol. 3 kwietnia 1990. Masz. k.1
  Komitet Ochrony Praw Dziecka do Wandy Szuman.

 11. Pol. 27 czerwca 1968. Masz. k.2
  Książnica Miejska w Toruniu do Wandy Szuman.

 12. Pol. poł. XX w. Rps. , Odpis. k.5
  Listy księży dotyczące wyboru Papieża Jana XXIII.

 13. Pol. 18 luty 1981. Rps. k.1
  Muzeum Etnograficzne w Toruniu do Wandy Szuman.

 14. Pol. 16 grudnia 1988. Rps. k.1
  Organizatorzy sesji poświęconej 100-nej rocznicy urodzin prof. Stefana Szumana do Wandy Szuman.

 15. Pol. 20 października 1975. Masz. k.1
  Ośrodek Rehabilitacji Zawodowej Związku Spółdzielni Niewidomych w Bydgoszczy do Wandy Szuman.

 16. Pol. 1985-1986. Masz. k.4
  Państwowy Dom Rencistów w Toruniu - korespondencja.

 17. Niem., pol. 2 poł. XX w. Masz.; Rps. k.8
  Pax Christi Katolicki Międzynarodowy Ruch Pokoju Sekretariat Austriacki do Wandy Szuman.

 18. Pol. 1976-1980. Masz.; Rps. k.8
  Polski Związek Niewidomych - korespondencja.

 19. Pol. 1976-1978. Masz. k.3
  Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Sekcja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Gliwicach do Wandy Szuman.

 20. Pol. 30 lipca 1986. Masz. k.1
  Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie do Wandy Szuman.

 21. Pol. 1961-1989. Masz.; Rps. k.26
  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem do Wandy Szuman.

 22. Pol. 7 lipca 1971. Masz. k.1
  Powiatowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim do Jarosława Orłowskiego.
 23. Pol. 7 lipca 1971. Masz. k.1
  Powiatowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim do Wandy Szuman.

 24. Pol. 28 czerwca 1971. Masz. k.1
  Redakcja czasopisma "Weterani Walki i Pracy" do Wandy Szuman.

 25. Pol. 24 marca 1988. Rps. k.1
  Studenci Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej Uniwersytetu Łódzkiego do Wandy Szuman.

 26. Pol. 2 marca 1933. Masz. k.1
  Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku do Wandy Szuman.

 27. Pol. 23 września 1958. Masz. k.1
  Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy do Wandy Szuman.

 28. Pol. 5 kwietnia 1989. Masz. k.1
  Towarzystwo Miłośników Torunia do Wandy Szuman.

 29. Pol. 20 luty 1981. Masz. k.1
  Urząd Wojewódzki w Toruniu, Wydział Kultury i Sztuki do Wandy Szuman.

 30. Pol. 1988-1990. Masz. k.4
  Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie do Wandy Szuman.

 31. Pol. 26 lipca 1971. Masz. k.1
  Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Poznaniu do Jarosława Orłowskiego.

 32. Pol. 28 marca 1990. Masz. k.1
  Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Chełmińskiej do Wandy Szuman.

 33. Pol. 17 maja 1971. Masz. k.1
  Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego w Poznaniu do Wandy Szuman.

 34. Pol. 1965-1983. Masz. k.6
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Grudziądzu - korespondencja.

 35. Pol. 30 marca 1990. Masz. k.1
  Zarząd Regionu Toruńskiego NSZZ "Solidarność" do Wandy Szuman.

 36. Pol. 4 września 1987. Masz. k.2
  Zrzeszenie Katolików "Caritas" w Pile do Wandy Szuman.

 37. Niem., pol. 1970-1978. Masz.; Rps. k.8
  Związek Artystów Malujących Ustami lub Nogami-korespondencja.

 38. Pol. 1990. Masz. k.1
  Związek Nauczycielstwa Polskiego w Toruniu do Wandy Szuman.
  Druk ozdobny.

 39. Pol. 21 października 1926. Masz. k.1
  Związek Towarzystw Dobroczynności "Caritas" w Poznaniu do Wandy Szuman.
  Defekt: zniszczone brzegi karty.

  Korespondencja prywatna

 40. Pol. 1989-1990. Rps. k.3
  Aneta do Wandy Szuman.

 41. Pol. 11 listopada 1982. Rps. k.2
  Augustyniak Irka do Wandy Szuman.

 42. Pol. 1983. Rps. k.5
  Bieńkowska Fela (siostra Kazimiery) do Wandy Szuman.

 43. Pol. 1960-1975. Masz.; Rps. k.9
  Bieńkowska Kazimiera - korespondencja.

 44. Pol. 20 września 1987. Rps. k.1
  Binert Aniela do Wandy Szuman.

 45. Pol. 1973. , 1985. Rps. k.2
  Binert Śnieżka do Wandy Szuman.

 46. Pol. 1977. Rps. k.2
  Bogdanowicz Marta do Wandy Szuman.

 47. Pol. 4 luty 1972. Rps. k.2
  Bogunia do Wandy Szuman.

 48. Pol. 8 maja 1980. Rps. k.2
  Chachulska Teresa do Wandy Szuman.

 49. Pol. 1970. Rps. k.1
  Chudziaszkowa Leokadia do Wandy Szuman.

 50. Pol. 1958, 1969. Masz. k.2
  Cieślińska Helena do Wandy Szuman.

 51. Pol. 28 marca 1991. Rps. k.2
  Czapla Irena (córka Władysława Szumana) do Wandy Szuman.

 52. Pol. 1984-1988. Rps. k.3
  Czesia do Wandy Szuman.

 53. ol. 1978-1993. Rps. k.29
  Czyżewicz Grażyna do Wandy Szuman.

 54. Pol. 7 kwietnia 1975. Rps. k.2
  Dąbrowski Kazimierz do Wandy Szuman.

 55. Pol. 9 stycznia 1978. Rps. k.1
  Dobrowolski A. do Wandy Szuman.

 56. Pol. 13 luty 1960. Rps. k.1
  Fastowicz Janina do Wandy Szuman.

 57. Pol. 19. lipca 1971. k.1
  Gałkowski T. do Wandy Szuman.

 58. Pol. 19 września 1987. Rps. k.1
  Gierszewska Bożesława do Wandy Szuman.

 59. Pol. 23 czerwca 1976. Rps. k.1
  Gloriosa Maria do Wandy Szuman.

 60. Pol. 1985, 1987. Masz., Rps. k.4
  Gogolewska Iza do Wandy Szuman.

 61. Pol. 2 kwietnia 1990. Rps. k.1
  Grabowscy do Wandy Szuman.

 62. Niem. 14 września 1984. Masz. k.1
  Greve Erika do Wandy Szuman.

 63. Pol. 1985, 1991. k.3
  Gronkowski Henryk do Wandy Szuman.

 64. Pol. 22 września 1979. Masz. k.1
  Grunt Stanisław (Proboszcz Parafii Św. Mikołaja-Bydgoszcz-Fordon)do Wandy Szuman.

 65. Pol. 15 listopada 1989. Rps. k.1
  Hermanowicz Stanisław do Wandy Szuman.

 66. Pol. 1980. Masz. k.1
  Hulewicz Julia i Wacław do Wandy Szuman.

 67. Pol. 20 września 1986. Rps. k.1
  Jackowscy do Wandy Szuman.

 68. Pol. 28 maja 1972. Rps. k.1
  Jadzia i Maryla do Wandy Szuman.

 69. Pol. 1978, 1988. Rps. k.3
  Jeziorscy do Wandy Szuman.

 70. Pol. 6 maja 1974. Rps. k.1
  Jurjewicz A. do Wandy Szuman.

 71. Pol. 20 grudnia 1986. Rps. k.1
  Krajna (Bożena, Andrzej, Monika, Anna) do Wandy Szuman.

 72. Pol. 2 poł. XX w. k.2
  Listy pisane alfabetem Braille'a.

 73. Pol. 14 grudnia 1987. Rps. k.2
  Marzenna ( córka Jerzego Szumana) do Wandy Szuman.

 74. Pol. 1863. Masz., Odpis. k.2
  Matecka Apolonia z domu Szuman do męża Teofila.

 75. xxxxxxxxxxxx
  Matka niewidomego chłopca do Wandy Szuman (fragment listu).

 76. Pol. 1977. Rps. k.2
  Kamska Janka do Wandy Szuman.

 77. Pol. 1974, 1978. Masz. k.2
  Kaźniak (Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sianowie )do Wandy Szuman.

 78. Pol. 1978,1980. Rps. k.2
  Kosowska Regina do Wandy Szuman.

 79. Pol. 1985, 1987. Rps. k.6
  Kowalewska Bronka do Wandy Szuman.

 80. Pol. 3 kwietnia 1990. Masz. k.1
  Kowalski Zygfryd (Biskup) do Wandy Szuman.

 81. Pol. 22 marca 1988. Rps. k.1
  Krywalska Antonina do Wandy Szuman.

 82. Pol. 12 grudnia 1983. Masz. k.1
  Kozłowski Stefan do Wandy Szuman.

 83. Pol. 9 kwietnia 1992. Masz. k.1
  Kulpiński Henryk do Wandy Szuman.

 84. Pol. 3 września 1975. Rps. k.1
  Lisowska Hala do Wandy Szuman.

 85. Pol. 5 października 1971. Rps. k.1
  Lodzia do Wandy Szuman.

 86. Pol. 27 czerwca 1989. Rps. k.1
  Łaciak Józia do Wandy Szuman.

 87. Pol. 27 czerwca 1985. Masz. k.1
  Meyer Margarethe do Wandy Szuman.

 88. Pol. 30 marca 1990. Rps. k.1
  Momot Barbara do Wandy Szuman.

 89. Pol. 29 września 1966. Rps. k.1
  Marysia do Wandy Szuman.

 90. Pol. 2 poł. XX w. Rps. k.7
  Michaela do Wandy Szuman.

 91. Pol. 19 luty 1975. k.1
  Nalewajska Anna do Wandy Szuman.

 92. Pol. 8 luty 1981. Rps. k.1
  Norka do Wandy Szuman.

 93. Pol. 16 grudnia 1974. Rps. k.1
  Notkański (?) Jan do Wandy Szuman.

 94. Pol. 1979 - 1980. Rps. k.5
  Omelczuk Jerzy-korespondencja.

 95. Pol. 1970-1984. Rps. k.72
  Orłowscy - korespondencja.

 96. Pol. 1988-1995. Masz.; Rps. k.28
  Osmólska - Piskorska Bożena - korespondencja.

 97. Pol. 2 poł. XX w. Rps. k.1
  Owczarska Celina do Wandy Szuman.

 98. Pol. 1975, 1976. Rps. k.6
  Panasewicz Ewa Maria do Wandy Szuman.

 99. Pol. 3 luty 1987. Rps. k.1
  Piskorska Jadwiga do Wandy Szuman.

 100. Pol. 31 marca 1990. Rps. k.2
  Piskorskie (Wiechna z córkami Kają i Baśką) do Wandy Szuman.

 101. Pol. 1946-1989. Rps. k.14
  Plecińscy do Wandy Szuman.

 102. Pol. 9 kwietnia 1986. Rps. k.2
  Plessner Luta (córka Władysława Szumana) do Wandy Szuman.

 103. Pol. 30 marca 1985. Masz. k.1
  Przykucki Marian (Biskup Chełmiński) do Wandy Szuman.

 104. Pol. 1981, 1983. Rps. k.3
  Purol Joanna do Wandy Szuman.

 105. Pol. 1986. Rps. k.1
  Raczyńscy do Wandy Szuman.

 106. Pol. 27 kwietnia 1986. Rps., Odpis. k.1
  Rakowski do Wandy Szuman.

 107. Pol. 21 maja 1973. Rps. k.1
  Rozenblum Szymańska Zofia do Wandy Szuman.

 108. Pol. 2 poł. XX w. Masz., Rps. k.33
  Rusocki Andrzej do Wandy Szuman.

 109. Pol. 1980, 1984, 1987. Masz. k.3
  Sajewicz Jan do Wandy Szuman.

 110. Pol. 11 października 1993. Rps. k.1
  Sawkówna - Suwałówna i Helena Barańska (uczennice) do Wandy Szuman.

 111. Pol. 27 luty 1974. Masz. k.1
  Sieńkowski E. do Wandy Szuman.

 112. Pol. 1974-1988. Rps. k.6
  Sikora Józef - korespodnencja.

 113. Pol. 1972, 1983, 1985. Rps. k.4
  Siudak Józefa do Wandy Szuman.
 114. Pol. 1984-1989. Rps. k.5
  Stacha do Wandy Szuman.

 115. Pol. 1970. Rps. k.2
  Starzykowa Stefania do Wandy Szuman.

 116. Pol. 1971. Masz.; Rps. k.2
  Stecewicz Andrzej do Wandy Szuman.

 117. Pol. 7 października 1980. Rps. k.1
  Steinborn Wacław do Wandy Szuman.

 118. Pol. 26 czerwca 1953. Masz ; Rps. (odpisy). k.3
  Swoińska Hanna z domu Kirmes do Wandy Szuman.

 119. Pol. 1962-1975. Rps. k.21
  Szews Jerzy - korespondencja.

 120. Pol. 3 kwietnia 1990. Masz. k.1
  Szlaga Jan (Biskup, Sufragan Chełmiński) do Wandy Szuman.

 121. Pol. 2 poł. XIX w. Masz. Odpis kopi. k.3
  Szuman Egidiusz do Henryka Hoyera.

 122. Pol. 28 września 1883. Masz., Odpis. k.3
  Szuman Eugenia z domu Gumpert do męża Leona.

 123. Pol. 1930, 1939. Rps., Odpis. k.5
  Szuman Henryk - korespondencja.

 124. Pol. 27 września 1919. Masz., Odpis. k.2
  Szuman Leon do syna Stefana.

 125. Pol. 30 października 1986. Rps. k.1
  Szuman Mira (żona Leszka) do Wandy Szuman.

 126. Pol. 1979, 1980, 1990. Masz. k.7
  Szuman Norbert - korespondencja.

 127. Pol. 1837. Masz., Odpis. k.7
  Szuman Pantaleon - korespondencja.

 128. Pol. 1917. Masz., Odpis. k.4
  Szuman Stefan do Wandy Szuman.

 129. Pol. 2 poł. XX w. Rps. k.55
  Wanda Szuman - korespondencja.

 130. Pol. 1976, 1985. Rps. k.2
  Szuman Witold do Wandy Szuman.

 131. Pol. 22 czerwca 1983. Rps. k.1
  Zofia (siostra Ludwiki Szuman, żony Jerzego) do Wandy Szuman.

 132. Pol. XX w. Masz.; Rps. k.11
  Szuman Jerzy i Ludwika - korespondencja.

 133. Pol. 13 listopada 1983. Rps. k.1
  Szumanowie Małgorzata i Andrzej do Wandy Szuman.

 134. Pol. 1983. Rps. k.2
  Szwoch Ryszard do Wandy Szuman.

 135. Pol. 16 czerwca 1983. Rps. k.1
  Śmigielscy Czesław i Lodzia do Wandy Szuman.

 136. Pol. 15 grudnia 1976. Rps. k.1
  Talent Celina do Wandy Szuman.

 137. Pol. 3 listopada 1975. Rps. k.1
  Teleżyńska Jadwiga do Wandy Szuman.

 138. Pol. 3 kwietnia 1990. Rps. k.1
  Walkowiak Nina do Wandy Szuman.

 139. Pol. 18 stycznia 1986. Rps. k.1
  Wawrzyniak Lidia do Wandy Szuman.

 140. Pol. 12 listopada 1985. Rps. k.1
  Zaklikowska Bożena do Wandy Szuman.

 141. Pol. 1985-1992. Masz. k.4
  Zakrzewska Helena do Wandy Szuman.

 142. Pol. 3 kwietnia 1990. Rps. k.1
  Zakrzewski Tadeusz do Wandy Szuman.

 143. Pol. 1981. Rps. k.1
  Zaworska Z. do Wandy Szuman.

 144. Pol. 1984-1990. Masz. k.11
  Zięcina - Banek Maria - korespondencja.

 145. Pol. 28 października 1976. Masz. k.1
  Żemis St. do Wandy Szuman.

 146. Pol. 1981, 1983. Masz. Rps. k.2
  Żukowski Michał (ksiądz, kapitan 27 Dywizji Wołyńskiej AK) do Wandy Szuman.

 147. Pol. 2 poł. XX w. Masz.; Rps. k.8
  Gratulacje.

 148. Pol. 19 luty 1994. Rps. k.1
  Podziękowania.

 149. Pol. 2 poł. XX w. Rps. k.15
  Pozdrowienia.

 150. Pol. 2 poł. XX w. Masz.; Rps. k.30
  Zaproszenia, zawiadomienia.

 151. Pol. XX w. Masz.; Rps. k.65
  Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

 152. Pol. XX w. Rps. k.35
  Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

 153. Pol. XX w. Rps. k.35
  Życzenia z okazji urodzin oraz imienin.

V. WIERSZE

 1. Pol. 2 poł. XX w. Masz.; Rps. k.13
  Bieńkowska Kazimiera - wiersze.

 2. Pol. 1986. Rps., Odpis. k.2
  Bocheńska Helena - wiersze.

 3. Pol. 2 poł. XX w. Masz.; Rps. k.6
  Grabowska Stefania - wiersze.

 4. Pol. XX w. Masz., Odpis. k.3
  Keller Helen - wiersze.

 5. Pol. 2 poł. XX w. Masz. k.2
  Omelczuk Jerzy - wiersze.

 6. Pol. 2 poł. XX w. Masz.; Rps. k.5
  Rusocki Andrzej - wiersze.

 7. Pol. 2 poł. XX w. Masz.; Rps. k.1
  Szuman Jan Nepomucen - wiersze.

 8. Pol. XX w. Masz. k.2
  Szuman Jerzy - wiersze.

 9. Pol. XX w. Masz.; Rps.( odpisy). k.53
  Szuman Leon - wiersze.

 10. Pol. XX w. Masz., Odpis. k.3
  Szuman Stanisław - wiersze.

 11. Pol. XX w. Masz., Odpis. k.76
  Szuman Stefan - wiersze.

 12. Pol. XX w. Masz.; Rps. k.18
  Szuman Wanda - wiersze.

 13. Pol. XX w. Masz., Odpis. k.3
  Wiersze osób niepełnosprawnych.

VI. MATERIAŁY RELIGIJNE

 1. Pol. XX w. Masz. Rps., Odpis. k.66
  Teksty pieśni religijnych i modlitw.

VII. WYCINKI PRASOWE

 1. Artykuły poświęcone Wandzie Szuman. k.60

 2. Rodzina Szumanów - wycinki prasowe. k.17

 3. Budynek kliniki - wycinki prasowe. k.9

 4. Leon Szuman - wycinki prasowe. k.14

 5. Osoby niepełnosprawne - wycinki prasowe. k.21

  5/A.    Osoby niepełnosprawne - wycinki prasowe. k.65

 6. Wycinki prasowe różne. k.24

VIII. FOTOGRAFIE

 1. Wanda Szuman - fotografie z okresu międzywojennego. k.23

 2. Wanda Szuman - fotografie z uroczystości wręczenia Orderu Papieskiego. k.9

 3. Wanda Szuman - fotografie z obchodów 100-lecia urodzin. k.51

 4. Wanda Szuman - fotografie z uroczystości urodzinowych. k.38

 5. Wanda Szuman - fotografie z różnych uroczystości. k.59

 6. Wanda Szuman - fotografie z uroczystości pogrzebowych. k.15

 7. Fotografie różne. k.17

 8. Rodzina Szumanów - fotografie. k.30

 9. Henryk Szuman - fotografie. k.6

 10. Kazimiera Bieńkowska - fotografie. k.10

 11. Helen Keller - fotografie. k.15

 12. Fotografie osób niepełnosprawnych. k.74

 13. Prace osób niepełnosprawnych - fotografie z wystaw. k.16

 14. Prace osób niepełnosprawnych - fotografie. k.20

 15. Wytłaczane rysunki (technika nauki rysowania)- fotografie. k.38

 16. Zakłady dla bezdomnych - fotografie (album)

VIII. RYSUNKI

 1. Rysunki osób niepełnosprawnych. k.12

 2. Rysunki Jarosława Orłowskiego (Jaroszka). k.14

 3. Wytłaczane rysunki. k.68

Opracowała: Elżbieta Leśniewska
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Toruniu




Partner serwisu:

BASmebel - meble na wymiar w Toruniu