logo TNBSP


TNBSP o. TORUŃ książki
 siedziba oddziału AKTUALNOŚCI HISTORIA CZŁONKOWIE i RADA KONFERENCJA
W TORUNIU
 WARSZTATY PUBLIKACJE STANDARDY WYSTAWY i ZAJĘCIA KONKURS LITERACKI SILVA RERUM GALERIA LINKI KONTAKT

Autorka witryny:
Magdalena Stempska

Konsultacja materiałów: Małgorzata Borcz,
Elżbieta Wiśniewska
PUBLIKACJE 2003


<<< powrót do listy publikacji

Zestawienie bibliograficzne książek wydanych przed 1939 rokiem znajdujących się w bibliotece Zespole Szkół nr 34 w Toruniu.

Szkoła nr 34 istnieje od 1998r. Księgozbiór biblioteki jest jeszcze niewielki (liczy sobie ok. 3600 woluminów). Jednak dzięki pani Janinie Gardzielewskiej, żonie znanego artysty grafika w dziedzinie sztuki książki Zygfryda Gardzielewskiego, biblioteka uzyskała cenny zbiór książek z zakresu literatury, poezji, sztuki i historii. Większość książek prezentowanych w zestawieniu stanowi dar otrzymany od pani Janiny Gardzielewskiej. Najcenniejszym pod względem edytorskim, a zarazem najstarszym wydaniem jest "Album królów polskich według pędzla Jana Matejki" z 1910 r., wydany nakładem Karola Miarki.

 1. ALBUM królów Polskich według pędzla Jana Matejki: Czterdzieści barwnych portretów z dodaniem krótkiego opisu życia i działalności odnośnych monarchów , opartego na najnowszych źródłach. - Mikołów ; Warszawa : Nakładem Karola Miarki, 1910 .- [77] s. ; 30 cm.

 2. BALZAC Honoriusz: Komedia Ludzka : Honoryna i Drugie studjum kobiety ; przeł. Tadeusz Boy-Zeleński . - Warszawa : Księgarnia Biblioteki Dzieł Wyborowych .- s. 173 ; 18 cm.- (Biblioteka Dzieł Wyborowych Rok II Tom VII)

 3. BARD Polski - 608 s.; 16 cm.[Brak innych danych]

 4. DŻBROWSKI Jan : Wiadomości z Dziejów Polski. T.2 .-Lwów : Nakład i Własność K.S. Jakubowskiego , 1928 .- 136 s. ; 23 cm.

 5. DYGASIŃSKI Adolf : Łabędzia woda.- Warszawa :Towarzystwo Wydawnicze Ignis ,1922.- 126 s. ; 17 cm.- (Książki Ignisa Tom V)

 6. HUSARSKI Wacław : Malarstwo nowoczesne z 30 ilustracjami.- Warszawa: Księgarnia Biblioteki Dzieł Wyborowych,[1925 ].-138 s. ; 17 cm.- (Biblioteka Dzieł Wyborowych Tom 12)

 7. JANKOWSKI Józef : Miłość artysty : Szopen i pani Sand. - Warszawa : Nakładem Gebethnera i Wolfa, 1927. - 145 s.

 8. ŁAZIENKI królewskie : Warszawa . - Warszawa: Nakładem Wydawnictwa Piękno [1915] - informacja o dacie wydania zaczerpnięta ze wstępu

 9. REJ Mikołaj : Wybór Pism : Wierszem i prozą : Warszawa: E. Wende i S-ka, 1914 .- 234 s. ; 17 cm. (Wendego Biblioteka Klasyków Polskich)

 10. SŁOWACKI Juliusz : Trzy poematy ; wydał i objaśnił Juliusz Kleiner .- Warszawa :Nakładem Gebethnera i Wolfa ,1921.-143 s. 19 cm.- (Pisarze Polscy i Obcy 2)

 11. SZOPSKI Felicjan : Władysław Żeliński : z 17 ilustracjami.- Warszawa : Gebethner i Wolf ,1928.- 59 s. ; 18 cm.-(Biblioteka Muzyczna pod redakcją Mateusza Glińskiego)

 12. TUWIM Julian : Wiersze zebrane .- Warszawa :Nakładem Księgarni F. Hoesicka, 1928 .-378,[5] s.; 16 cm.

 13. WYSPIAŃSKI Stanisław : Dzieła ; pierwsze wydanie zbiorowe w opracowaniu Adama Chmiela i Tadeusza Sinki . T.1 Dramaty .-Warszawa : Instytut Wydawniczy "Biblio-teka Polska", 1924.- 367 s. ; 19 cm.

 14. WYSPIAŃSKI Stanisław : Dzieła ; pierwsze wydanie zbiorowe w opracowaniu Adama Chmiela i Tadeusza Sinki T.2 Tragedje .- Warszawa : Instytut Wydawniczy" Bibjote-ka Polska", 1924.- 363 s. ; 19 cm.

 15. WYSPIAŃSKI Stanisław : Dzieła ; pierwsze wydanie zbiorowe tomy VI-VII w opraco-waniu Leona Płoszewskiego: T.6 Fragmenty dramatyczne.-Warszawa Instytut Wy-dawniczy "Biblioteka Polska" ,1931.- 348 s.; 19 cm.

 16. WYSPIAŃSKI Stanisław : Dzieła : pierwsze wydanie zbiorowe tomy VI-VIII w opraco-waniu Leona Płoszewskiego T.7 :Rapsody.Parafrazy.Wiersze.- Warszawa: Instytut Wydawniczy " Biblioteka Polska", 1932.- 540 s. : 19 cm.

 17. WYSPIAŃSKI Stanisław : Dzieła : pierwsze wydanie zbiorowe tomy VI-VIII w opraco-waniu Leona Płoszewskiego T.8 : Pisma Prozą. - Warszawa: Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska", 1932. - 425 s.; 19 cm.

 18. Żeromski Stefan : Doktór Piotr. - Wyd. 2.-Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicz, 1936 .- 45 s.; 19 cm.- (Biblioteka Nowel i Opowiadań 5)

Oprac. Agnieszka Majek
ZS nr 34 w Toruniu
Partner serwisu:

BASmebel - meble na wymiar w Toruniu