logo TNBSP


TNBSP o. TORUŃ książki
 siedziba oddziału AKTUALNOŚCI HISTORIA CZŁONKOWIE i RADA KONFERENCJA
W TORUNIU
 WARSZTATY PUBLIKACJE STANDARDY WYSTAWY i ZAJĘCIA KONKURS LITERACKI SILVA RERUM GALERIA LINKI KONTAKT

Autorka witryny:
Magdalena Stempska

Konsultacja materiałów: Małgorzata Borcz,
Elżbieta Wiśniewska
PUBLIKACJE 2003


<<< powrót do listy publikacji

Europejscy laureaci literackiej nagrody Nobla.

Scenariusz zajęć zrealizowanych w bibliotece osiedlowej.

Biblioteka osiedlowa wspomagająca pracę polonisty.

Od początku swojej pracy jako nauczyciel języka polskiego, mam świadomość, że uczniowie niechętnie czytają. Wolą czas spędzać przed telewizorem czy komputerem, a po książki sięgają najczęściej wtedy, gdy zmusza ich do tego nauczyciel. Automatycznie biblioteka jest dla nich często miejscem zupełnie obcym, nie czują się tam swobodnie, nie potrafią także znaleźć odpowiedniej dla siebie lektury mimo starań ze strony nauczycieli bibliotekarzy, którzy zapewniają im bardzo dobre warunki.

Moim celem było "zbliżenie" uczniów do biblioteki osiedlowej. Jestem stałym bywalcem biblioteki, która mieści się przy ul. Kościuszki, często z nią współpracuję. Dlatego właśnie zaproponowałam przeprowadzenie zajęć w tym miejscu. Wybrałam klasę II d gimnazjum, ponieważ wiedziałam, że spora grupa uczniów chętnie czyta, ale rzadko odwiedza tę bibliotekę. Chciałam, by poznali to miejsce lepiej, poczuli się tam pewniej i swobodniej. Lekcję zrealizowałam dzięki życzliwemu nastawieniu kierownika biblioteki i jej pracowników.

W trakcie tych zajęć obserwowałam zaangażowanie wielu uczniów, dostrzegłam też spore zainteresowanie księgozbiorem biblioteki. Niektórzy wyrażali zdziwienie odnajdując pozycje zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i wyrażali chęć ich wypożyczenia natychmiast. Po lekcji przeprowadziłam wśród uczniów ankietę. W ten sposób poznałam ich opinię o samych zajęciach, ale także o miejscu, w którym się odbyły. Myślę, że osiągnęłam zamierzone cele. Mam nadzieję, że przynajmniej część uczniów częściej będzie zaglądać do tej biblioteki i odnajdzie przyjemność w wyszukiwaniu, a potem oczywiście, czytaniu książek. Sądzę także, że poznanie europejskich laureatów literackiej nagrody Nobla sprawi, że choć niektórzy sięgną po ich utwory. Uznałam również, że uczniowie powinni znać najważniejsze nagrodzone dzieła literatury europejskiej będąc niebawem w zjednoczonej Europie.

Cele zajęć:

 • poznanie najbardziej znanych laureatów literackiej nagrody Nobla pochodzących z Europy
 • kształcenie umiejętności korzystania z katalogu tytułowego, alfabetycznego i rzeczowego
 • wyrobienie nawyku korzystania z księgozbioru biblioteki osiedlowej
 • kształcenie umiejętności pracy w grupie

Środki dydaktyczne:

 • encyklopedie
 • leksykony
 • katalogi biblioteczne
 • tablica z UKD
 • księgozbiór

Cele zajęć:

 • pogadanka wstępna
 • praca poszukiwawcza w grupach

Przebieg zajęć:

I. Pogadanka wstępna - wprowadzenie do tematu.
Swobodne wypowiedzi uczniów o znanych im laureatach literackiej nagrody Nobla. Z łatwością wymieniali polskich noblistów lecz nie potrafili podać nazwiska europejskich laureatów. Zapoznanie uczniów z biblioteką i jej księgozbiorem oraz funkcjami i organizacją. Uczniowie mają czas na zorientowanie się jaki jest układ książek na półkach, gdzie znajduje się księgozbiór podręczny i jakie są katalogi biblioteczne.

II. Podział uczniów na 5 grup i przydzielenie zadań.
Każda grupa otrzymuje na kartce tylko nazwiska - 4 laureatów literackiej nagrody Nobla. Zadanie utrudniłam podając tylko nazwiska bez imion. Zadaniem grupy jest znalezienie podstawowych informacji o danym autorze. Do dyspozycji uczniowie mają encyklopedie i inne informatory. Młodzież musi również sprawdzić w katalogu, jakie książki danego pisarza można znaleźć w bibliotece. Ostatnim zadaniem jest odnalezienie danej pozycji w księgozbiorze biblioteki czyli na półce.

Zadania dla grup:

Grupa 1: KIPLING, HAMSUN, GALSWORTHY, SZOŁOCHOW

Grupa 2: LAGERLÖF, YEATS, HESSE, BECKETT

Grupa 3: MAETERLINCK, SHAW, GIDE, SOŁŻENICYN

Grupa 4: HAUPTMANN, UNDSET, LAGERKVIST, BÖLL

Grupa 5: ROLLAND, MANN, QUASIMODO, GRASS

III. Prezentacja dokonań poszczególnych grup.

IV. Podsumowanie: ułożenie listy poznanych autorów wg daty otrzymania nagrody Nobla.


ANKIETA EWALUACYJNA PO ZAJĘCIACH W BIBLIOTECE OSIEDLOWEJ

 1. Czy podobał Ci się pomysł przeprowadzenia zajęć w bibliotece osiedlowej?
  a) TAK
  b) Nie
 2. Czy zajęcia były ciekawe?
  a) TAK
  b) NIE (dlaczego?)
 3. Czy zajęcia realizowane w bibliotece sprawiły, że będziesz to miejsce częściej odwiedzać?
  a) TAK
  b) NIE
 4. Wymień umiejętności i wiadomości, które zdobyłeś podczas tych zajęć.
  ......................................................................................................................
  ......................................................................................................................

ANALIZA ANKIETY EWALUACYJNEJ

W ankiecie wzięło udział 25 uczniów z klasy II d gimnazjum. Ankieta zawierała 4 pytania w tym jedno częściowo zamknięte i jedno otwarte.

 1. Wszyscy uczniowie (25 osób) odpowiedzieli, że pomysł przeprowadzenia zajęć w bibliotece podobał im się.

 2. 22 osoby uznały, że zajęcia były ciekawe. Uzasadnienia opinii negatywnych były następujące:
  - za dużo "szperania" w księgozbiorze podręcznym i katalogach,
  - nazwiska autorów były im zupełnie nieznane,
  - nie podobało się szukanie książek na półkach,
  - brak umiejętności poruszania się w nowym miejscu.

 3. 20 osób zadeklarowało, że będzie częściej odwiedzać bibliotekę osiedlową, z czego 6 wyraziło chęć zapisania się do niej; 5 uczniów uznało, że zajęcia tam przeprowadzone niczego nie zmieniły.

 4. Uczniowie stwierdzili, że zdobyli następujące wiadomości i umiejętności:
  - poznanie europejskich laureatów literackiej nagrody Nobla
  - poszukiwanie w katalogach,
  - znajdowanie książek na półkach,
  - swobodne poruszanie się po bibliotece,
  - rozeznanie w zawartości księgozbioru biblioteki osiedlowej,
  - poznanie tytułów książek, które może warto przeczytać,
  - przełamanie lęku w nowym miejscu i nabranie pewności siebie.

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY ANKIETY EWALUACYJNEJ

 1. Niewątpliwie, uczniom spodobał się pomysł przeprowadzenia lekcji w miejscu innym niż sala lekcyjna. Daje to wiele do myślenia. Sądzę, że należy częściej dawać młodzieży możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności poza szkołą. Będą mieli wtedy większą pewność, że posiadane umiejętności mogą wykorzystać w praktyce również w innych bibliotekach niż tylko szkolna.

 2. Większość klasy uznała, że zajęcia były ciekawe, co mogę poczytać za swój sukces. Uzasadnienia opinii negatywnych o zajęciach nie zaskoczyły mnie specjalnie. Znam swoich uczniów i wiem, że niektórzy nie lubią się angażować się w trakcie lekcji, a tego właśnie wymagał temat. Motywowanie ich do aktywności jest problemem, ale nie zaprzestanę wysiłków, by zachęcić i pobudzić ich do pracy. Myślę, że wkrótce sami dojdą do wniosku, że warto włączyć się w działania samodzielne i zdobywać nowe praktyczne doświadczenia.

 3. W tej klasie spora grupa uczniów lubi i chętnie czyta, więc zaglądają często do biblioteki i czują się w niej swobodnie. Dlatego odpowiedzi na to pytanie mnie nie zaskoczyły. Są jednak także uczniowie, którzy w ogóle nie czytają i dlatego biblioteka stanowi dla nich miejsce zupełnie obce. Cały czas staram się zachęcać ich do sięgania po książki, ale zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu z nich biblioteka będzie miejscem nudnym i obcym.

 4. Mogę uznać, że osiągnęłam cele lekcji. Odpowiedzi uczniów to potwierdziły. Sądzę, że największą zaletą tych zajęć było to, że młodzież poznała i poczuła się swobodnie w bibliotece osiedlowej. Jest to niewątpliwie zasługa samej biblioteki i panującej tam przyjaznej atmosfery nastawionej życzliwie do każdego użytkownika. Daje to nadzieję, że uczniowie częściej będą tam zaglądać i co najważniejsze - sięgać po książki. A to dla każdego nauczyciela języka polskiego jest niezwykle istotne.

Opracowała: Izabela Świtała
Gimnazjum nr 6 w Toruniu
Partner serwisu:

BASmebel - meble na wymiar w Toruniu