logo TNBSP


TNBSP o. TORUŃ książki
 siedziba oddziału AKTUALNOŚCI HISTORIA CZŁONKOWIE i RADA KONFERENCJA
W TORUNIU
 WARSZTATY PUBLIKACJE STANDARDY WYSTAWY i ZAJĘCIA KONKURS LITERACKI SILVA RERUM GALERIA LINKI KONTAKT

Autorka witryny:
Magdalena Stempska

Konsultacja materiałów: Małgorzata Borcz,
Elżbieta Wiśniewska
PUBLIKACJE 2002


<<< powrót do listy publikacji

Zestawienie bibliograficzne książek wydanych przed 1939 r. znajdujących się w zbiorach biblioteki Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.


Nawiązując do wstępnego artykułu zawierającego propozycję zarejestrowania książek sprzed 1939 roku znajdujących się w zbiorach bibliotek szkolnych, chciałabym w tym miejscu zaprezentować pełny rejestr w/w książek ze zbioru biblioteki szkolnej ZSMEiE w Toruniu.
Poniższy spis prezentowany jest w układzie alfabetycznym i zawiera łącznie 74 pozycje.

 1. BARTEL Kazimierz: Geometrja [!] wykreślna.- Wyd.2, poprawione i uzupełnione z 584 rysunkami w tekście.- Lwów; Warszawa: Książnica Polska T-wa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1922.- 472 s.; 23 cm

 2. BEEBE William: W głębinach Oceanu: życie mórz południowych z 50 ilustracjami i mapą.- Wyd. 2 poprawione.- Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski S.A., [1938].- 179 s.; 21 cm

 3. BERENT Wacław: Fachowiec: powieść współczesna; przedmową zaopatrzył Stanisław Pazurkiewicz.- Częstochowa: Nakładem Księgarni A. Gmachowskiego, 1925.- 227 s.; 19 cm.-(Książnica Narodowa/ pod red. St. Pazurkiewicza; t.3).

 4. BERENT Wacław: Fachowiec: powieść.- Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1933.- 287 s.; 20 cm.- (Pisma; t.1: Fachowiec; W puszczy).

 5. BERENT Wacław: Ozimina: powieść.T.1.- Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa, [1939].- 198 s.; 20 cm.- (Pisma; t.1)

 6. BERENT Wacław: Ozimina: powieść. T.2.- Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa, [1939].- 137 s.; 20 cm.- (Pisma; t.5) .

 7. BERENT Wacław: Żywe kamienie.- Wyd.5 .- Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1939.- 386 s.; 20 cm

 8. BOGUSŁAWSKI Wojciech: Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale (1794): opera w 4 aktach; muzykę dorobił Stefani; opracował Eugenjusz[!] Kucharski.- Warszawa; Kraków; Lublin; Łódź; Poznań; Wilno; Zakopane: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1923.- 152 s.; 20 cm.- (Pisarze Polscy i Obcy; nr 6)

 9. BYRON Jerzy Gordon: Giaur: ułamki powieści tureckiej; tłumaczył Adam Mickiewicz; Korsarz; tłumaczył Antoni Edward Odyniec; opracował Stanisław Helsztyński.- Warszawa: Instytut Wydawniczy "Bibljoteka [!] Polska", 1930.- 128 s.; 16 cm

 10. BYRON [Jerzy]: Manfred: poema dramatyczne; przekład Fr[anciszka] Morawskiego.- Wyd.2.- Warszawa; Kraków; Lublin; Łódź; Paryż; Poznań; Wilno; Zakopane: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1925.- 44 s.; 18 cm.- (Bibljoteczka[!] Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej - 161)

 11. BYRON [Jerzy]: Więzień Czyllonu; przekład Franciszka Morawskiego.- Warszawa; Kraków; Lublin; Łódź; Poznań; Wilno; Zakopane: Nakład Gebethnera i Wolffa,[1933].- 15 s.; 20 cm.-(Bibljoteczka[!] Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej - 162)

 12. BYSTROŃ Jan St.: Alger.- Lwów; Warszawa: Książnica-Atlas Zjednocz. Zakłady Kartogr. i Wydawn. T.N.S.W., [1938], 247 s.: il.; 21 cm.- (Dookoła Ziemi. Bibljoteczka[!] Geograficzno-Podróżnicza Wydawana Staraniem Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografji[!]; t.9).

 13. CALDERON DE LA BARCA: Książę niezłomny: tragedja[!] w trzech częściach; przekład Juljusza[!] Słowackiego.- Wyd.2.- Warszawa; Kraków; Lublin; Łódź; Poznań; Wilno; Zakopane: Nakład Gebethnera i Wolffa, [1939].- 91 s.; 18 cm.- (Bibljoteczka[!] Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej - 156)

 14. CARREL Alexis: Człowiek istota nieznana; przełożył Ryszard Świętochowski.- Warszawa: Nakładem Wydawnictwa "Biblioteki Wiedzy" Trzaska, Evert i Michalski S.A., [1938].- 272 s.; 21 cm.- (Biblioteka Wiedzy; t.32)

 15. CONRAD/KORZENIOWSKI Józef: Sześć opowieści = A set of six; tł. z ang. Wilam Horzyca, Leon Piwiński, Tadeusz Pułjanowski; zdobił graficznie T. Gronowski.- Wyd.2.- Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze "Ignis" S.A., [1925].-
  308 s.; 20 cm

 16. CURIE Ewa: Maria Curie; przekład Hanny Szyllerowej.- Wyd.2 z 85 ilustracjami.- Warszawa: Wydawnictwo J. Przeworskiego, 1938.- 449 s.; 22 cm

 17. GRABOWSKI Tadeusz: Adam Mickiewicz: jego żywot i dzieło na tle współczesnej epoki (1798 - 1855).- Poznań; Warszawa: Nakład Księgarni św. Wojciecha, [1920].- 143 s.; 17 cm

 18. GROTTGER Artur: Wieczory zimowe: album; wstęp Alfred Szczepański.- Wiedeń: Nakładca Franciszek Bondy, [1897?]; 50x35 cm.

 19. HARTLEB Kazimierz: Ostatni Jagiellonowie: sylwety monarchów i ludzi. Ocena wydarzeń.- Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1938.- 92 s.; 20 cm.- (Ostatni Jagiellonowie. Wielka Biblioteka Historyczna/ pod red. Stefana Pomarańskiego i Mariana H. Serejskiego)

 20. HERZBERG Edward: Obrabiarki i narzędzia do metali: poradnik dla szkół technicznych. T.3.- Toruń: Drukarnia W. L. Anczyca i Spółki, 1939.- 424 s.; 23 cm

 21. KAREJEW M.: Wskazówki do samokształcenia. T.1: Listy do samouków. Rozmowy o wyrobieniu światopoglądu. Myśli o zasadach moralności. Myśli o istocie działalności społecznej;w spolszczeniu Zofii Nałkowskiej.- Warszawa: Druk Piotra Laskauera i S-ki, 1903.- 189 s.; 18 cm

 22. KONSTYTUCJE POLSKIE 1791 - 1921/ wydał Marceli Handelsman.- Wyd.4 poprawione.- Warszawa: Nakładem S-ki Akc. Polska Składnica Pomocy Szkolnych, 1926.-179 s.; 24 cm

 23. KRASICKI Ignacy: Satyry; opracował Ryszard Skulski.- Warszawa: Instytut Wydawniczy "Bibljoteka[!] Polska", 1929.-
  91 s.; 16 cm

 24. KRASIŃSKI Zygmunt: Irydion; ze wstępem i objaśnieniami Henryka Gallego.- Wyd.2 przejrzane i poprawione.- Warszawa; Lublin; Łódź; Kraków: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1918.- 176 s.; 20 cm.- (Wybór Pisarzów[!] Polskich i Obcych dla Domu i Szkoły; nr 12)

 25. KRUIF Paweł de: Łowcy mikrobów z 18 ilustracjami; z oryginału angielskiego. przełożył St. Miklaszewski.- Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski S. A., [1939].- 308 s.; 21 cm.- (Bibljoteka[!] Wiedzy; t. 4)1

 26. LEMAŃSKI Jan: Czyn: poezje, satyry, piosenki.- Wyd.2 zmienione.- Lwów: Nakładem Księgarni Polskiej B. Połonieckiego.- Warszawa: E. Wende i Spółka, 1911.- 17 cm

 27. LENARTOWICZ Teofil: Wybór poezyj[!].- Wyd.2.- Warszawa; Kraków; Lublin; Łódź; Poznań; Wilno; Zakopane: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1925.- 51 s.; 18 cm.- (Bibljoteczka[!] Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej - 74)

 28. LUDWIG Emil: Napoleon. [T.1]; przekład autoryzowany L. Staffa.- Poznań: Wydawnictwo Polskie <R. Wegner>, 1928.-
  280 s.; 22 cm

 29. LUDWIG Emil: Napoleon [T.2]; przekład autoryzowany L. Staffa.- Poznań: Wydawnictwo Polskie <R. Wegner>, 1928.-
  551 s.; 22 cm

 30. MALCZEWSKI Antoni: Marja[!]: powieść ukraińska; opracował Władysław Dropiowski; przygotował do nowego wydania W. Sołtysik.- Brody: Nakładem Księgarni Feliksa Westa, 1923.- 74 s.; 20 cm.- (Arcydzieła Polskich i Obcych Pisarzy)

 31. MATEJKO Jan: Dzieje cywilizacyi[!] w Polsce; przedmowa Władysława Wankiego.- Warszawa : Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim, 1911.- 41 s.; 48x37 cm

 32. MATEJKO Jan: Kazanie Skargi; tekst Tadeusza Jaroszyńskiego.- Warszawa: Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim, 1913.- 16 s.; 50x38 cm

 33. MICHAELIS Karin: Radosna szkoła; z rękopisu za upoważnieniem autorki tłómaczyła[!] A. Kallas.- Lwów: Wydawnictwo "Kultura i Sztuka", [1938?].- 183 s.; 20 cm

 34. MICKIEWICZ Adam: Dziady część trzecia; opracował Józef Kallenbach.- Wyd.2 uzupełnione.- Kraków: Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1922.- 279 s.; 17 cm.- (Bibljoteka[!] Narodowa. Seria 1; nr 20)

 35. MICKIEWICZ Adam: Pan Tadeusz.- Wydanie Józefa Kallenbacha i Jana Łosia.- Lwów; Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1921.- 419s.; 17 cm

 36. MICKIEWICZ Adam: Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie: historja[!] szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem z ilustracjami M. E. Andriollego.- Warszawa: Nakładem Księgarni J. Przeworskiego, [19--].- 124 s.; 24 cm

 37. MICKIEWICZ Adam: Trybuna Ludów; przekład, wstęp i komentarz Emila Haeckera.- Wyd.2 poprawione i uzupełnione.- Kraków: Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1925.- 294 s.; 18 cm.- (Bibljoteka[!] Narodowa. Serja[!] 1; nr 27)

 38. MOLIER: Pocieszne wykwintnisie: komedja[!]; przełożył, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Boy-Żeleński.- Kraków: Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1926 .- 48 s;17 cm.- (Bibljoteka[!] Narodowa. Serja[!] 2; nr 43)

 39. NARUSZEWICZ Adam: Satyry.- Wyd.2.- Warszawa; Kraków; Lublin; Łódź; Paryż; Poznań; Wilno; Zakopane: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1925.- 66 s.; 18 cm.- (Bibljoteczka[!] Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej -155)

 40. NIEMCEWICZ Juljan[!] Ursyn: Śpiewy historyczne.- Wydanie nowe.- Warszawa; Lublin; Łódź; Poznań; Kraków: G. Gebethner i Spółka, [19--].- 106 s.; 17 cm.-(Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej - 142)

 41. OD GWIAZDY DO ATOMU z 46 ilustracjami napisali Jan Weyssenhoff, Czesław Białobrzeski, Ludwik Wertenstein, Szczepan Szczeniowski.- Wyd.2 uzupełnione - Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski S. A., [1938].- 238 s.; 21cm

 42. ORKAN Władysław: Drzewiej: powieść.- Kraków: Spółka Nakładowa "Książka".- [1911], 189 s.; 23 cm

 43. ORKAN Władysłąw: Pomór: powieść.- Kraków: Nakładem Księgarni S. A. Krzyżanowskiego, 1910.- 172 s.; 18 cm.

 44. ORZESZKOWA Eliza: Cham.- Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1938.- 236 s.; 20 cm.- (Pisma, t.18. Pod znakiem Polskiej Akademii Literatury)

 45. PRUS Bolesław (Aleksander Głowacki): Nowele; Opowiadania; Fragmenty. T.4.- Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1936.- 213; s.20 cm.- (Pisma, t.25. Pod znakiem Polskiej Akademii Literatury)

 46. PRUS Bolesław: Sen; Nawrócony.- Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1931.-66 s.; 18 cm.- (Bibljoteczka[!] Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej; nr 139)

 47. REJ Mikołaj: Pisma prozą i wierszem; wybrał i objaśnił Aleksander Bruckner.- Wyd.2 pomnożone.- Kraków: Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1926.- 267 s.; 16 cm.- (Bibljoteka[!] Narodowa. Serja[!] 1; nr 40)

 48. REYMONT Władysław Stanisław: Rok 1794 Insurekcja: powieść historyczna.- Wyd.3.- Warszawa; Kraków; Lublin; Łódź; Poznań; Wilno; Zakopane: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1925.- 448 s.; 18 cm.- (Pisma, t.14. Wydanie zbiorowe zupełne ze wstępem Adama Grzymały-Siedleckiego i portretem autora.)

 49. REYMONT Władysław St[anisław]: W porębie; Przy robocie.- Wyd.4.- Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1931.-
  29 s.; 17 cm.- (Bibljoteczka[!] Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej; nr 19)

 50. RUSINEK Michał: Człowiek z bramy: powieść.- Wyd.2.-Lwów; Warszawa: Książnica-Atlas, 1939.- 237 s.; 21 cm Obwolutę projektował Konstanty M. Sopoćko.

 51. SĘP SZARZYŃSKI Mikołaj: Wybór poezyj[!]; wydał Ign[acy] Chrzanowski.- Warszawa; Kraków; Lublin; Łódź; Paryż; Poznań; Wilno; Zakopane: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1925.- 33 s.; 18 cm.- (Bibljoteczka[!] Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej - 234)

 52. SŁOWACKI Juljusz[!]: Anhelli; wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Józef Ujejski.- Wyd.5.- Kraków: Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1930.- 50 s.; 17 cm.-(Bibljoteka[!] Narodowa. Serja[!] 1; nr

 53. SŁOWACKI Juljusz[!]: Jan Bielecki: powieść narodowa polska oparta na podaniu historycznym; tekst opracował na podstawie pierwodruku z 1832 roku Stefan Vrtel-Wierczyński.- Warszawa: Instytut Wydawniczy "Bibljoteka[!] Polska",[19--].-26 s.; 16 cm

 54. SŁOWACKI Juljusz[!]: Jan Bielecki; Mnich; Arab; Hugo.- Wyd. nowe.- Warszawa; Kraków; Lublin; Łódź; Poznań: Nakład Gebethnera i Wolffa, [1927].- 59 s.; 18 cm.-(Bibljoteczka[!] Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej - 131)

 55. SŁOWACKI Juljusz[!]: Lilla Weneda: tragedja[!] w pięciu aktach wraz z Grobem Agamemnona; opracował Juljusz[!] Kleiner.- Warszawa; Kraków; Lublin; Łodź; Poznań; Wilno; Zakopane: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1923.- 209 s.;19 cm.-(Pisarze Polscy i Obcy; nr 5)

 56. SŁOWACKI Juljusz[!]: Marja[!] Stuart: Drama historyczne[!] w pięciu aktach.- Wyd.2.- Warszawa; Kraków; Lublin; Łódź; Paryż; Poznań; Wilno; Zakopane: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1925.- 96 s.; 18 cm.-(Bibljoteczka[!] Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej - 134)

 57. SŁOWACKI Juljusz[!]: Mindowe; król litewski: obraz historyczny w pięciu aktach..- Wyd.2.- Warszawa; Kraków; Lublin; Łódź; Poznań; Wilno; Zakopane: Nakład Gebethnera i Wolffa, [1925].-76 s.; 18 cm.-(Bibljoteczka[!] Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej -132)

 58. SŁOWACKI Juljusz[!]: Dzieła. T.3: Pisma prozą - listy z czterema ilustracjami i sześciu podobiznami autografów; wydał i wstępem krytycznym poprzedził Tadeusz Pini.- Warszawa: Nakładem Spółki Wydawniczej "Parnas Polski", 1933.-
  440 s.;23 cm.-(Bibljoteka[!] Poetów Polskich/ pod red. Tadeusza Piniego)

 59. STAFF Leopold: Igrzysko.- Wyd.3.- Warszawa; Kraków: Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1932 (w książce: MCMXXXII).-
  142 s.; 20 cm.- (Pisma Leopolda Staffa; t.9. Książnica Współczesnych Pisarzy Polskich) Pierwsze zbiorowe wydanie Pism Leopolda Staffa ukazuje się w trzydziestolecie Jego pracy twórczej.

 60. STAFF Leopold: Południca: dramat w trzech aktach.- Wyd.2.- Warszawa; Kraków: Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1933
  (w książce: MCMXXXIII).- 141 s.; 18 cm.- (Pisma Leopolda Staffa; t.17. Książnica Współczesnych Pisarzy Polskich) Pierwsze zbiorowe wydanie Pism Leopolda Staffa ukazuje się w trzydziestolecie Jego pracy twórczej.

 61. SZMONOWICZ Szymon: Sielanki wybrane i lutnia rokoszańska.- Warszawa: E. Wende i Spółka; Poznań: Fiszer i Majewski; Łódź: Ludwik Fiszer; Toruń: Towarzystwo Księgarni Kresowych; Lwów: H. Altenberg, [1939].- 79 s.; 17 cm

 62. TETMAJER Kazimierz: Ksiądz Piotr.- Wyd.5.- Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1930.- 28 s.; 18 cm.- (Bibljoteczka[!] Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej; nr 39)

 63. TOŁSTOJ Lew: Wojna i pokój. T.1,2; przekład Zofji[!] Popławskiej.- Warszawa: Wydawnictwo Gutenberga, [1930].-
  335 s.; 18 cm.- (Dzieła Lwa Tołstoja)

 64. TOŁSTOJ Lew: Wojna i pokój. T.3,4; przekład Zofji[!] Popławskiej.- Warszawa: Wydawnictwo Gutenberga, [1930].-
  352 s.; 18 cm.- (Dzieła Lwa Tołstoja)

 65. TOŁSTOJ Lew: Wojna i pokój. T.5,6; przekład Zofji[!] Popławskiej.- Warszawa: Wydawnictwo Gutenberga., [1930].-
  319 s.; 18 cm.- (Dzieła Lwa Tołstoja)

 66. WYSPIAŃSKI Stanisław: Achilleis: sceny dramatyczne.- Kraków: Odbito w Drukarni Uniw. Jag. nakładem autora, 1903;
  Skład w Księgarni Gebethnera.- 174 s.; 20 cm

 67. WYSPIAŃSKI Stanisław: Legion: scen dwanaście.- Wyd.4.- Kraków: Odbito w Drukarni Związkowej nakładem rodziny. Główny skład w Księgarni S. A. Krzyżanowskiego, 1916; 20 cm

 68. ZBIÓR ZADAŃ Z MECHANIKI TEORETYCZNEJ; na podstawie różnych źródeł opracował J. Wojnicz-Sianożęcki z 532 rysunkami w tekście.- Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta, 1917.- 88 s.; 22 cm

 69. ŻEROMSKI Stefan: Mogiła; Listy i Notatki.- Warszawa: Gebethner i Wolff, 1935.- 242 s.; 17 cm

 70. ŻEROMSKI Stefan: Nawracanie Judasza: powieść.- Wyd.2.- Warszawa; Kraków: Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1921
  (w książce: MCMXXI).- 362 s.; 17 cm

 71. ŻEROMSKI Stefan: Popioły: powieść historyczna. T.2.- Wyd.7.- Warszawa; Kraków: Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1927
  (w książce: MCMXXVII).- 366 s.; 18 cm.- (Pisma Stefana Żeromskiego. Pierwsze wydanie zbiorowe. Powieści historyczne)

 72. ZEROMSKI Stefan: Popioły: powieść historyczna. T.3.- Wyd.7.- Warszawa; Kraków: Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1927
  (w książce: MCMXXVII).- 354 s.; 18 cm.- (Pisma Stefana Żeromskiego. Pierwsze wydanie zbiorowe. Powieści historyczne)

 73. ŻEROMSKI Stefan: Promień.- Warszawa; Kraków: Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1928 (w książce: MCMXXVIII).-
  178 s.; 17 cm.- (Powieści Stefana Żeromskiego Wydane w Dziesiątą Rocznicę Odrodzenia Państwa Polskiego)

 74. ŻEROMSKI Stefan: Wiatr od morza.- Warszawa; Kraków: Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1928 (w książce: MCMXXVIII).-
  318 s.; 18 cm.- (Powieści Stefana Żeromskiego Wydane w Dziesiątą Rocznicę Odrodzenia Państwa Polskiego).

Oprac. Barbara Jackowska
ZSMEiE w Toruniu
Partner serwisu:

BASmebel - meble na wymiar w Toruniu