logo TNBSP


TNBSP o. TORUŃ książki
 siedziba oddziału AKTUALNOŚCI HISTORIA CZŁONKOWIE i RADA KONFERENCJA
W TORUNIU
 WARSZTATY PUBLIKACJE STANDARDY WYSTAWY i ZAJĘCIA KONKURS LITERACKI SILVA RERUM GALERIA LINKI KONTAKT

Autorka witryny:
Magdalena Stempska

Konsultacja materiałów: Małgorzata Borcz,
Elżbieta Wiśniewska
PUBLIKACJE 2002


<<< powrót do listy publikacji

Przykładowe scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w klasie I gimnazjum.

Temat I: Biblioteka jako szkolne centrum informacji.
Dokumenty gromadzone w bibliotece i ich wartość informacyjna.

Cel główny: Kształtowanie u uczniów nawyku korzystania z usług biblioteki jako szkolnego centrum informacji.

Osiągnięcia ucznia:
uczeń wie:
- jakie usługi świadczy biblioteka w dziedzinie edukacyjnej, informacyjnej, kulturalnej i rozrywkowej,
- jaka jest różnica między dokumentami piśmienniczymi i niepiśmienniczymi oraz co to są multimedia,
uczeń potrafi:
- nazwać rodzaje dokumentów gromadzonych w bibliotece i ocenić ich wartość informacyjną,
uczeń rozumie:
- zasady regulaminu bibliotecznego i je akceptuje.

Metody: rozmowa kierowana, pogadanka, "burza mózgów"

Przebieg lekcji:

 1. Zapoznanie uczniów z zadaniami biblioteki jako szkolnego centrum informacji:
  - uczniowie metodą "burzy mózgów" wymieniają jakie znają usługi biblioteki,
  - porządkowanie wypowiedzi uczniów na temat usług świadczonych przez bibliotekę,
  - wyświetlenie foliogramu z zadaniami biblioteki i omówienie przez nauczyciela.

 2. Zaprezentowanie dokumentów gromadzonych w bibliotece:
  - ustalenie definicji "dokument",
  - przeglądanie różnego rodzaju dokumentów wyeksponowanych na stolikach,
  - podział dokumentów ze względu na sposób przekazu i odbioru - praca w grupach,
  - uzupełnianie planszy nazwami dokumentów:

  PIŚMIENNICZE:
  publikowane niepublikowane
  .................... .........................
  .................... ..........................

  NIEPIŚMIENNICZE:
  oglądowe słuchowe oglądowo-słuchowe
  (wizualne) (audialne) (audiowizualne)
  ............... .................. ...........................
  ............... .................. ...........................

 3. Zapoznanie z nową grupą dokumentów: "Multimedia"
  - wyjaśnienie pojęcia,
  - ustalenie, które dokumenty należą do multimediów

 4. Rozmowa na temat wartości informacyjnej dokumentów i ich podział ze względu na:
  - aktualność informacji,
  - łatwość dostępu do informacji,
  - możliwość odbioru.

 5. Zapoznanie z regulaminem bibliotecznym:
  - analizowanie poszczególnych punktów regulaminu,
  - zgłaszanie uwag co do ewentualnych zmian w regulaminie.

 6. Ewaluacja:
  - zaznaczenie przydatności zdobytych wiadomości i umiejętności na osi liczbowej.

 7. Podziękowanie uczniom za aktywność i zakończenie zajęć.Temat II: Korzystamy z warsztatu informacyjnego biblioteki - katalogi tradycyjne i komputerowe.

Cel główny: Kształcenie umiejętności korzystania z tradycyjnych i komputerowych katalogów bibliotecznych.

Cele operacyjne:
uczeń wie:
- co to jest katalog i jakie są rodzaje katalogów w bibliotece szkolnej,
- kiedy korzystać z katalogu alfabetycznego, a kiedy z tytułowego, systematycznego lub przedmiotowego,
uczeń potrafi:
- odczytać informacje z karty katalogowej i wskazać miejsce książki w bibliotece,
- korzystać z tradycyjnej i komputerowej techniki przeglądu kart katalogowych,
uczeń rozumie:
- różnicę między katalogiem kartkowym a komputerowym,
- znaczenie katalogów bibliotecznych przy wyszukiwaniu informacji.

Metody: pokaz, ćwiczenia praktyczne - indywidualne, praca w grupach, "burza mózgów".

Przebieg lekcji:

 1. Powitanie uczniów i przedstawienie tematu oraz celu lekcji.

 2. Przypomnienie wiadomości o katalogach:
  - co to jest katalog i do czego służy?
  - Jakie są rodzaje katalogów w bibliotece?
  - Kiedy korzystamy z katalogu alfabetycznego a kiedy z rzeczowego?

 3. Prezentacja obsługi katalogów komputerowych:
  alfabetycznego, tytułowego, systematycznego - UKD, przedmiotowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, kiedy korzystamy z którego katalogu.

 4. Ćwiczenia indywidualne w posługiwaniu się katalogami komputerowymi.
 5. Praca w grupach 4-osobowych - wykonanie poleceń przygotowanych na kartkach

  a) Zadania dla grup korzystających z katalogów kartkowych:
  - Sprawdź, czy w bibliotece znajdują się książki Zbigniewa Nienackiego - podaj ilość tytułów.
  - Chcesz sprawdzić, czy w bibliotece jest książka "Biały kapitan", ale nie znasz jej autora. Czy jest możliwe wykonanie tego zadania przy pomocy katalogu kartkowego?
  - Odszukaj literaturę dotyczącą II wojny światowej w Polsce. Podaj przykładowe tytuły.
  - Sprawdź w katalogu jaką dziedzinę oznacza symbol UKD - 655.11 (czy jest możliwe wykonanie tego zadania?)

  b) Zadania dla grup korzystających z katalogów komputerowych:
  - Sprawdź, czy w bibliotece znajdują się książki Marty Fox - podaj ilość tytułów.
  - Sprawdź, czy jest książka "Tylko dla odważnych" i kto jest jej autorem.
  - Odszukaj literaturę dotyczącą II wojny światowej w Polsce. Podaj przykładowe tytuły.
  - Sprawdź w katalogu jaką dziedzinę oznacza symbol UKD - 796

 6. Podsumowanie pracy w grupach:
  - przedstawiciele poszczególnych grup prezentują efekty poszukiwań,
  - czytają odpowiedzi na pytania lub uzasadniają brak odpowiedzi.

 7. Uczniowie metodą "burzy mózgów" zapisują na kartkach wady i zalety katalogu kartkowego i komputerowego.
  - powstaje plakat zachęcający zdecydowanie do korzystania z katalogów komputerowych.

 8. Zapisanie wniosku:
  Zaletą katalogów komputerowych jest to, że posiadają dużo możliwości wyszukiwawczych.
  Wada - ograniczona ilość stanowisk komputerowych.

 9. Podziękowanie za aktywność i pożegnanie uczniów.

Oprac. Bożena Mączkowska
Partner serwisu:

BASmebel - meble na wymiar w Toruniu