logo TNBSP


TNBSP o. TORUŃ książki
 siedziba oddziału AKTUALNOŚCI HISTORIA CZŁONKOWIE i RADA KONFERENCJA
W TORUNIU
 WARSZTATY PUBLIKACJE STANDARDY WYSTAWY i ZAJĘCIA KONKURS LITERACKI SILVA RERUM GALERIA LINKI KONTAKT

Autorka witryny:
Magdalena Stempska

Konsultacja materiałów: Małgorzata Borcz,
Elżbieta Wiśniewska
PUBLIKACJE 2002


<<< powrót do listy publikacji

Turniej wiedzy z edukacji czytelniczej i medialnej.

Nauczyciele Bibliotekarze ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 29 w Toruniu: Teresa Dombrowska, Bożena Mączkowska, Bożena Ostrowskai Anna Piątek, są inicjatorami i organizatorami Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy z Edukacji Czytelniczej i Medialnej.

Głównym celem turnieju jest propagowanie wiedzy z edukacji czytelniczej i medialnej oraz integrowanie środowiska uczniowskiego i nauczycielskiego.

Dotychczas odbyły się dwie edycje Turnieju (maj - 2000, maj - 2001)
Brali w nim udział uczniowie klas szóstych i pierwszych gimnazjalnych.

Tematyka I Turnieju obejmowała zagadnienia:

 1. Wyszukiwanie informacji na dany temat.
 2. Budowa książki:
  - szata graficzna,
  - budowa wewnętrzna,
  - dane pozwalające zidentyfikować książkę.
 3. Czasopismo:
  - budowa,
  - podział ze względu na częstotliwość ukazywania się, odbiorcę, tematykę.
 4. Komunikowanie się - rozumienie pojęć z zakresu komunikacji.


Tematyka II Turnieju:

 1. Korzystanie ze źródeł informacji bezpośredniej - słowniki, encyklopedie.
 2. Rodzaje katalogów.
 3. Budowa czasopisma.
 4. Reklama telewizyjna i prasowa.

W pierwszej i drugiej edycji Turnieju brali udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z osiedla Rubinkowo II i Na Skarpie. Ponieważ impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli bibliotekarzy postanowiono kontynuować turniej, rozszerzając jego zasięg na wszystkie chętne szkoły toruńskie.


Tematyka III Turnieju Wiedzy z Edukacji Czytelniczej i Medialnej

 1. Wyszukiwanie informacji,
 2. Tworzenie informacji pośredniej - zestawienia tematyczne (bibliografia),
 3. Media - media lokalne, tworzenie komunikatów medialnych, język mediów.
Turniej przebiegać będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej
- uczniowie klas drugich gimnazjum.
Drużyny biorące udział składają się z trzech osób wytypowanych przez nauczycieli bibliotekarzy poszczególnych szkół.
Każda szkoła mogła zgłosić tylko jedną drużynę, której skład podali nauczyciele bibliotekarze wysyłając na adres organizatorów, wypełnioną kartę zgłoszenia. Liczba startujących drużyn była ograniczona. O zakwalifikowaniu się do turnieju decydowała kolejność zgłoszenia.

Kwalifikacje zostały zakończone. W turnieju weźmie udział 17 drużyn:
- ze Szkół Podstawowych nr 2, 3, 6, 11, 17, 21, 28, 29, 32, 34
- z Gimnazjów nr 3, 6, 14, 21, 28, 29, 34

Inicjatywa organizowania Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy z Edukacji Czytelniczej i Medialnej uzyskała pozytywne rekomendacje Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika:
"... Udział w Turnieju, do którego chcielibyśmy niniejszym zachęcić, szczególnie uczniów klas szóstych szkoły podstawowej oraz klas drugich gimnazjum wraz z ich nauczycielami, pogłębia i utrwala szkolną wiedzę z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, która w dobie wchodzenia w etap "społeczeństwa wiedzy", kładącego szczególny nacisk na umiejętność zdobywania i posługiwania się informacją, pełni niezwykle ważne funkcje przystosowawcze, a w szczególności:
- ułatwia naukę w szkole i zdobywanie wiedzy w dorosłym życiu
- uczy myślenia
-wyrabia nawyk samodzielnego i sprawnego wyszukiwania, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji
- zapobiega popadnięciu w analfabetyzm funkcjonalny
Odbiegająca od standardu zajęć szkolnych warsztatowa formuła oraz towarzyszący turniejowi duch niemal sportowej rywalizacji, mogą stanowić atrakcyjne urozmaicenie imprezy, integrującej środowisko szkół Torunia (...) ten ciekawy i bez wątpienia pożyteczny pomysł zasługuje na rozpowszechnienie."

Podpisał:
Kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej
Dr hab. Janusz Tondel, prof. UMK

Turniej uzyskał również rekomendację Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu:
"Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu wyraża swoje poparcie dla przedstawionej inicjatywy Biblioteki SP i Gimnazjum nr 29.
Wasza propozycja, aby Turniejowi Wiedzy z Edukacji Czytelniczej i Medialnej nadać charakter imprezy międzyszkolnej wydaje się nam ciekawa i cenna.Pracując z czytelnikami dorosłymi, obserwujemy często ich trudności w posługiwaniu się najprostszym warsztatem informacyjnym. Uważamy, że proponowana przez Was forma popularyzacji wśród uczniów problematyki związanej zarówno z wyszukiwaniem informacji, jak i z jej tworzeniem i wykorzystaniem pozwoli im uniknąć tych kłopotów w przyszłości.Rozszerzenie formuły turnieju na wszystkie chętne szkoły toruńskie pozwoli nie tylko na rywalizację i na porównanie umiejętności uczniów z innych szkół ale przede wszystkim może podnieść rangę edukacji czytelniczej i medialnej. (....)"

Podpisała:
DYREKTOR
mgr Elżbieta Wykrzykowska

Zarząd Polskiego Radia PiK zadeklarował obsługę dziennikarską Turnieju.Oprac. Bożena Mączkowska
SPRAWOZDANIE Z III-ciej EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU WIEDZY Z EDUKACJI CZYTELNICZEJ I MEDIALNEJ

10.05.2002r. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 29 w Toruniu odbył się III Międzyszkolny Turniej Wiedzy z edukacji Czytelniczej i Medialnej.
W turnieju wzięło udział 11 drużyn ze Szkół Podstawowych nr 2, 3, 6, 11, 17, 18, 21, 28, 29, 32, 34 oraz 7 drużyn z Gimnazjów nr 3, 6, 14, 21, 28, 29, 34 łącznie 54 uczniów.
Konkurencje były rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych - uczniowie klas szóstych i uczniowie klas drugich gimnazjum.

Zestaw zadań jednakowych dla wszystkich szkół:

 1. Pośród nadanych sygnałów radiowych rozpoznaj sygnały rozgłośni, które mają siedzibę w naszym województwie. Zapisz je na paskach papieru i powieś na tablicy.
 2. Podaj znaczenie wyrazów i zastosuj w zdaniu. Napisz z jakiego źródła informacji korzystałeś?
  - gloryfikacja, zażenowanie, piedestał.
 3. Kto zdobył nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w roku 1947? Gdzie znalazłeś tę informację?
 4. Podkreśl prawidłową pisownię wyrazów. Z jakiego źródła informacji korzystałeś?
  - grzegżułka ; gżegrzółka ; gżegżółka
  - hoży ; choży ; horzy
  - żerzucha ; rzeżucha ; żerzócha
  - nie dopatrzenie ; niedopatszenie ; niedopatrzenie
  - rzyrobósola ; żyrobósola ; żyrobusola
 5. Jakimi innymi wyrazami możesz zastąpić podane niżej słowa. Podaj po trzy przykłady i napisz z jakiego słownika korzystałeś:
  - hochsztapler, wesołek, renoma, grafoman, łoskot.
 6. Podaj pełną nazwę Radia PiK
 7. Z winietek prasy wybierz tytuły prasy regionalnej województwa kujawsko-pomorskiego.
Zadania tylko dla szkół podstawowych:
 1. Z wyłożonej na stoliku literatury wybierz książki dotyczące regionu Kujaw i Pomorza, a następnie uzupełnij opis na karcie katalogowej. Karty katalogowe ułóż w kolejności alfabetycznej.
 2. Wykonaj reklamę telewizyjną lub prasową promującą III Toruński Festiwal Nauki i Sztuki.
Zadania tylko dla gimnazjów:
 1. Obejrzyj reportaż i sporządź notatkę. Forma notatki dowolna.
 2. Z wyłożonej na stoliku literatury wybierz książki dotyczące regionu Kujaw i Pomorza, a następnie sporządź zestawienie tematyczne, pamiętając o prawidłowym opisie bibliograficznym (zastosuj opis skrócony).
Zwycięzcami zostali:

Na poziomie szkół podstawowych:
I miejsce: SP nr 3
II miejsce: SP nr 18
III miejsce: SP nr 34

Na poziomie gimnazjów:
I miejsce: Gimnazjum nr 3
II miejsce: Gimnazjum nr 21
III miejsce: Gimnazjum nr 29

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom III Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy z Edukacji Czytelniczej i Medialnej i ich opiekunom - nauczycielom bibliotekarzom szkół toruńskich.

Zwycięzcom gratulujemy !!!

Organizatorzy:
B. Ostrowska, A. Piątek
T. Dombrowska, B. Mączkowska,
Partner serwisu:

BASmebel - meble na wymiar w Toruniu