logo TNBSP


TNBSP o. TORUŃ książki
 siedziba oddziału AKTUALNOŚCI HISTORIA CZŁONKOWIE i RADA KONFERENCJA
W TORUNIU
 WARSZTATY PUBLIKACJE STANDARDY WYSTAWY i ZAJĘCIA KONKURS LITERACKI SILVA RERUM GALERIA LINKI KONTAKT

Autorka witryny:
Magdalena Stempska

Konsultacja materiałów: Małgorzata Borcz,
Elżbieta Wiśniewska
PUBLIKACJE 2002


<<< powrót do listy publikacji

Scenariusz konferencji nt. "Planowanie i realizacja komputeryzacji biblioteki szkolnej"

Autorki scenariusza : mgr Małgorzata Kowalska, mgr Katarzyna Katryńska, mgr Maria Soboń.

Impreza przygotowana została na konferencję metodyczną dla nauczycieli bibliotekarzy w Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Toruniu, która odbyła się 19. 02. 2002 r.

Cele spotkania:
- przekonanie o korzyściach płynących z komputeryzacji
- przekonanie o realności jej przeprowadzenia

Przebieg spotkania:

I. Nasze doświadczenia
[zał. nr1 - Przedsięwzięcie komputeryzacji biblioteki - program działań]

II. Korzyści z komputeryzacji

 1. Stworzenie bazy danych
  - baza danych - automatyczne wyszukiwanie inf. w katalogach
  - tworzenie zestawień tematycznych i bibliografii zał.
  - akcesja czasopism
 2. Tworzenie kartotek
  - automatyczne wyszukiwanie inf.
  - tworzenie zestawień tematycznych i bibliografii zał. - pokazać przykłady
 3. Zakup drukarki
  - wydruk zestawień
  - tworzenie dokumentacji pracy biblioteki ( konspekty, programy, plany pracy itp.)
 4. Stworzenie rejestru czytelników
  - wypożyczenia - nie będzie wypisywania stosów kart
  - statystyka - automatyczna
  - wykaz dłużników - automatycznie
 5. Udostępnienie komputera uczniom
  - katalogi (zrezygnujemy z kartkowych - więcej miejsca)
  - możliwość korzystania z encyklopedii multimedialnych
  - dostęp do Internetu
 6. Sieć - katalogi w różnych miejscach szkoły
 7. Awans zawodowy - realizacja punktu tyczącego wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej
 8. W razie lepszych czasów - będą pieniądze na wyposażenie bibliotek - to nasze zadanie jedynie wgrać bazy danych do nowych komputerów
III. Ogólne zasady planowania i realizacji celów
 1. Komputeryzacja jednym z zadań biblioteki [ Ministerstwo Edukacji Narodowej o bibliotekach. Biblioteczka Reformy nr 15]
 2. Odpowiedzialność organów kierujących szkołami za ich wyposażenie i finansowanie [ Biblioteka szkolna w statucie szkoły/ Wasilewski J. Biblioteka w Szkole 1999 nr 6 s. 6-7]a rzeczywistość [Są wyniki ministerialnej ankiety na temat bibliotek szkolnych / Wasilewski J. Biblioteka w Szkole 2002 nr 1 s. 27]
 3. Nasza postawa
  - być sfrustrowanym i czekać na lepsze czasy
  - za tę samą pensję przemieniamy się w menadżerów, negocjatorów i stajemy się osobami pozytywnymi - pomoże w tym literatura z zakresu psychologii pozytywnej, która uczy w sposób prosty i przyjemny
  · jak być optymistą
  · jak negocjować
  · jak pokonywać przeszkody
  · jak pozyskiwać sojuszników
  · jak ustalać cele działania
  · jak rozpoznawać typ osobowości innego człowieka itd.

  Książki motywujące do działania , pomagające ustalać cele i osiągać sukces oraz porozumiewać się z innymi ludźmi - wybór :
  - Cloud H., Townsend J.: Sztuka mówienia "nie".
  - Dale C.: Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi.
  - Hill N.: Plan pozytywnego działania.
  - Littauer F., Littauer M.: Układanka osobowości.
  - Littauer F.: Osobowość plus.
  - McGinnis A.L.: Potęga optymizmu.
  - Nierenberg G.I.: Sztuka negocjacji.
  - Peale N.V.: Możesz jeśli myślisz że możesz.
  - Waitley D.: Ziarna wielkości.
  - Kummer P.: Możesz jeśli myślisz, że możesz.

 4. Powód działania - wizja
  Aby to zrobić trzeba mieć powody [wyrobić w sobie pragnienie celu, wypracować wizję]
  - wypisać na kartce wszystkie "za" za komputeryzacją
  - przestudiować literaturę [ zał. nr 2 ]
  - poznać doświadczenia innych bibliotek
  - ukończyć kursy komputerowe, itp.
 5. Zaplanowanie działań - wyznaczenie celów
  - długoterminowych (2 - 5 lat)
  - średnioterminowych - (ok. roku)
  - krótkoterminowych - miesiąc, tydzień [Waitley D.: Ziarna wielkości. W-wa. Studio Emka. s. 203-205]

Załącznik nr 1

Przedsięwzięcie komputeryzacji biblioteki przy Szkole Podstawowej nr 3 w Toruniu.

Program działań podjętych przez mgr Małgorzatę Kowalską, mgr Katarzynę Katryńską, mgr Marię Soboń

Listopad 1993 r.
- p. Kowalska i p. Katryńska - kurs komputerowy "Wykorzystanie komputera w bibliotece szkolnej" - 46 godz. - Poznań OFEK

Rok szk. 1994/95
- wniosek w sprawozd.- zakup komputerów i programu komputerowego bibliotecznego
- p. Kowalska - kurs komputerowy - "Zastosowanie komputera w nauczaniu przedmiotów humanistycznych" - 135 godz. - Poznań OFEK.

Rok szk. 1995/96 (I półrocze )
- sprawozd. - ponowienie wniosku ( usprawnienie pracy biblioteki, uczniowie przywykną do nowoczesnych metod wyszukiwania informacji, co jest już wymogiem w bibliotekach różnego typu).

Rok szk. 1996/97 (I półrocze )
- zakup 2 kompaktdysków na dobry początek komputeryzacji biblioteki (encyklopedia PWN, słownik j. polskiego) - sprawozd.

Rok 1996
- p. Soboń - studia podyplomowe "Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa"- zajęcia informatyczne.

Rok 1997
- w kwietniu biblioteka otrzymuje używany komputer, zakup programu MOL.
- opracowano dział - pedagogika - 400 vol.
- pierwsze sprawozdanie 1996/97 pisane na komputerze
- planuje się 3-4 lata na tworzenie bazy danych - wniosek - położenie głównego nacisku na to w następnych planach pracy biblioteki.

Rok szk. 1997/98
- komputerowe opracowanie nabytków, działów: Bw,B,L,F,Ob.,Prz - 6800 vol.

Rok szk. 1998/99
- w planach pracy - pozyskanie nowszego komputera z CD-romem , drugiego do funkcji wypożyczeń, monitora do korzystania z katalogów
- opracowano działy 0/8
- od tego roku pokaz katalogów komputerowych w ramach lekcji bibliotecznych dla klas 4 i 5 nt. katalogów bibliotecznych

Rok 1999.07
- p. Kowalska - kurs "Wprowadzenie do Internetu" - Poznań OFEK - 40 godz.

Rok szk. 1999/2000 (I półrocze)
- sprawozd. - poinformowanie Grona Ped. o stanie komputeryzacji ( 9000 vol.), o uszkodzeniu komputera, o wynikach ankiety przeprowadzonej w kl.6 i 7 w p-cie tyczącym " Co zmieniłbyś w bibliotece szkolnej"

Rok szk. 2000/01
- plan pracy- naprawa dysku i wnioski z poprzedniego roku ( rozbudowa sieci)
Realizacja:
- zakup nowszej wersji MOL 3.04
- naprawa dysku
- założenie komputerowej akcesji czasopism
- sporządzanie zestawień tematycznych
- założenie kartoteki - "Ochrona środowiska"
- wydawanie "Biuletynu Informacyjnego Biblioteki"
- tworzenie całej dokumentacji pracy biblioteki w komputerze:(sprawozdawczość, plany pracy, konspekty, zestaw. temat., programy ścieżek, spisy lektur, wykazy podr.)
- pozyskanie drugiego komputera, ( po kilkuletnich staraniach p. Katryńskiej) z Firmy
Toruń-Pacific
- przeznaczenie w/w komputera dla czytelnika - katalogi, korzystanie z encyklopedii multimedialnych
- grudzień - naprawa dysku w pierwszym komputerze
- zakup karty dźwiękowej, głośników i drukarki ( tak potrzebnej przy wymaganiach władz oświatowych odnośnie prowadzenia komputerowej dokumentacji pracy i sprawozdawczości) z pieniędzy pozyskanych przez bibliotekę od księgarni "Monika"
- pozyskanie przez bibliotekę funduszy od Komitetu Rodzicielskiego na karty sieciowe i odpowiednie przewody
- napotkanie technicznych przeszkód na założenie mini-sieci - oddzielnych katalogów

Rok szk. 2001/02
- pierwsze protokoły ubytków
- kontynuacja całej dokumentacji pracy biblioteki w komputerze (sprawozdawczość, plany pracy, konspekty, zestaw. temat., programy ścieżek, spisy lektur, wykazy podr.)
- kartoteka "Boże Narodzenie"
Pozyskanie funduszy przez bibliotekę - 1500 zł. - kolportaż podręczników - za te pieniądze :
- zakup licencji MOL na drugi komputer
- pozyskanie firmy komputerowej, która podjęła się założenia sieci bibliotecznej ze sprzedażą brakującego sprzętu - np. trzeci komputer do opcji wypożyczeń

Założenie Internetu - luty 2002r.

W planach: - IX 2002 - wypożyczenia poprzez komputer.


Załącznik nr 2

Zestawienie tematyczne: Komputeryzacja biblioteki szkolnej

 1. Aby Mol giętki pokazał wszystko, co pomyśli głowa / Janina Nowak // Biblioteka
  w Szkole. - 1999, nr 10, s.26-28
 2. Aby Mol giętki pokazał wszystko, co pomyśli głowa: cz.2 / Janina Nowak // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 9, s.9-12
 3. Biblioteka szkolna - MOL: podręcznik użytkownika. - Wrocław : Vulcan, 1999
 4. Bibliotekarstwo : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. - Warszawa : Wydaw.SBP, 1994. - s.281-289 : Mechanizacja i automatyzacja pracy bibliotecznej
 5. Bibliotekarstwo szkolne: teoria i praktyka / Jadwiga Andrzejewska. T.1 ; Organizacja biblioteki. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1996. - s.221-233 : Komputeryzacja procesów bibliotecznych
 6. Gotowe opisy bibliograficzne dla bibliotek szkolnych - które wybrać? / Katarzyna Urbaniec // Biblioteka w Szkole. - 1996, Biblioteka w Szkole. - 1996, nr1, s.15-16
 7. Indeks haseł przedmiotowych / Elżbieta Sobiborowicz // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 2, s.15-16
 8. Internet? Nie ma problemu // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 10, s.26
 9. Internet w polskich bibliotekach szkolnych i publicznych / Jadwiga Wielgut-Walczak // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 6, s.4-5
 10. Internetowa strona www - nowe narzędzie w informacji w bibliotece szkolnej
  / Stanisław Skórka // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 6, s.2-3
 11. Internetowy bryk dla nauczycieli / Jarosław Jędrych // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 2, s.12-13
 12. Inwentaryzacja zbiorów przy użyciu programu "Biblioteka Szkolna - MOL wersja 3.0"
  / Elżbieta Gwiazdowska // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 4, s.11
 13. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych w programie MOL / Katarzyna Urbaniec // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 10, s.27
 14. ...Kiedy więcej?. Komentarz firmy MOL. / Jacek Gajkiewicz // Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 1, s.16-17
 15. Kilka uwag o opracowaniu i akcesji czasopism w programie MOL / Iwana Muraszko // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 5, s. 22
 16. Komputerowe opracowanie wydawnictw współwydanych w programie MOL
  / Anna Pawera // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 37-38
 17. Komputer w bibliotece / Edyta Majer // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 11-12, s. 26
 18. Komputer w bibliotece szkolnej / oprac. Klub Użytkowników Komputerów Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Bibliotekarzy Szkół Polskich // Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 7-8, s. 1-30. Cały numer poświęcony różnym aspektom komputeryzacji.
 19. Komputer w bibliotece szkolnej / Elżbieta Sobiborowicz // Biblioteka w Szkole. - 1992, nr 6, s. 10-11
 20. Komputery w bibliotece szkolnej / Janina Nowak // Biblioteka w Szkole. - 1992, nr 6, s. 2-3
 21. Komputeryzacja biblioteki szkolnej: argumenty, propozycja harmonogramu działań
  / Małgorzata Mroczkowska // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 11, s. 24-27
 22. MAK na Bielanach / Krzysztof Gonet // Biblioteka w Szkole. - 1992, nr 1 s.9
 23. Mol w Gdańsku / Elżbieta Sobiborowicz // Biblioteka w Szkole. - 1992, nr 1, s. 10
 24. Możliwości wykorzystania multimediów w bibliotece - centrum informacyjnym szkoły
  / Leszek Lewoc // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr2, s.17
 25. Nowe vademecum nauczyciela bibliotekarza / Danuta Saniewska. - Warszawa: Agencja "Sukurs ",2000. - s. 71-84 : Komputer w bibliotece szkolnej
 26. Pierwsze doświadczenia z MOL-em / Maria Skibińska, Violetta Stawska // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 1, s. 16
 27. Słownik haseł wzorcowych dla bibliotek szkolnych: do wykorzystania w systemie komputerowym Biblioteka Szkolna MOL / Elżbieta Sobiborowicz. - Gdańsk : Firma "Sukurs", 1996
 28. Supeł dla pamięci w programie Mol / Janina Nowak // Biblioteka w Szkole. -2001, nr 3, s. 29
 29. Tworzymy katalog przedmiotowy w systemie MOL / Elżbieta Zeman //
  Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 12, s. 25
 30. Zakup komputera dla biblioteki szkolnej / Marek Nahotko // Biblioteka w Szkole. - 1992, nr 4, s. 19-20Partner serwisu:

BASmebel - meble na wymiar w Toruniu